Актуална информация можете да намерите на уебсайта на Европейския парламент

Към уебсайта с актуална информацияКъм архивирания уебсайт

Този сайт бе архивиран на (24/07/2012)
24/07/2012

Навигационна пътека

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

ПРОЦЕДУРА ЗА СЪВМЕСТНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ или „обикновена законодателна процедура“

Този сайт предоставя информация за процедурата за съвместно вземане на решение или „обикновената законодателна процедура“, както е известна с влизането в сила на Договора от Лисабон (член 294 от Договора за функционирането на Европейския съюз). На него се разглеждат и ролите, които играят в тази процедура трите институции (Европейски парламент, Съвет, Комисия).

Сайтът ще ви предостави информация за самата процедура (включително препратки към Договора, съответните правни основания pdf - 102 KB [102 KB] English (en) , практически наръчник, наречен „Процедурата за съвместно вземане на решение стъпка по стъпка English (en) français (fr) “), както и за всички законодателни актове, по които се е работило на различните етапи от процедурата или които са били приети.

Сайтът предлага също полезни връзки към сайтовете на законодателите (Европейски парламент и Съвет), които предоставят допълнителна информация. За други въпроси моля обърнете се към съответното лице за контакти.

Марош ШЕФЧОВИЧ

Марош ШЕФЧОВИЧ
Заместник-председател на Комисията и комисар по междуинституционални отношения и администрация.

"С Договора от Лисабон обикновената законодателна процедура, включваща Съвет, Парламент и Комисия, стана стандартен начин за вземане на решения. Чрез това партньорство между институциите общите интереси на Европейския съюз, неговите страни членки и граждани се изразяват по единен и осезаем начин, като се създава необходимото законодателство, за да се посрещнат предизвикателствата на бъдещето."

Нагоре