Eiropas Komisija - Vide - Klimata pārmaiņas - Ar ko nodarbojas ES līmenī?
Šī vietne tika arhivēta
01/12/2011

Vide

Skatieties mūsu animācijas filmu!

Skatieties mūsu animācijas filmu!

Enerģija. Taupīsim to!

Skatieties mūsu animācijas filmu!

Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāts