Europa-Kommissionen > ERN > Forenklede og hurtige procedurer > Det Forenede Kongerige