Európska komisia > EJS > Zjednodušené a zrýchlené konania > Švédsko

Posledná úprava: 06-09-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Zjednodušené a zrýchlené konania - Švédsko

 

OBSAH

Platobný rozkaz Platobný rozkaz
1. Existuje súdne konanie, ktoré je špeciálne určené pre požiadavky alebo pohľadávky, ktoré pravdepodobne zostanú nesporné? 1.
1.1. Čo možno žiadať v konaní? 1.1.
a) Aké druhy nárokov možno preskúmať? a)
b) Možno preskúmať iba požiadavky do určitej sumy? b)
c) Je súdne konanie povinné? c)
d) Je súdne konanie vhodné, aj keď odporca býva v inom členskom štáte alebo v tretej krajine? d)
1.2. Príslušnosť úradov 1.2.
1.3. Formálne požiadavky žiadosti 1.3.
a) Je použitie štandardného formuláru povinné? a)
b) Musí ma zastupovať advokát? b)
c) Ako podrobne musím udať dôvod požiadavky? c)
d) Musím predložiť písomný dôkaz? d)
1.4. Zamietnutie 1.4.
1.5. Odvolanie 1.5.
1.6. Popretie žiadosti 1.6.
1.7. Účinok popretia žiadosti 1.7.
1.8. Aký je účinok situácie, keď odporca nepoprie žiadosť v predpísanej lehote? 1.8.
a) Aké sú požiadavky na získanie vykonávacieho rozhodnutia? a)
b) Je rozsudok konečný, alebo má odporca ďalšiu možnosť odvolať sa? b)
Spory o nižšiu hodnotu Spory o nižšiu hodnotu
1. Existuje vo Švédsku súdne konanie pre spory o nižšiu hodnotu? 1.
1.1. Minimálna sporná hodnota 1.1.
1.2. Žiadosť 1.2.
1.3. Štandardný formulár 1.3.
1.4. Pomoc 1.4.
1.5. Pravidlá pre preberanie dôkazov 1.5.
1.6. Písomné konanie 1.6.
1.7. Formulácia rozsudku 1.7.
1.8. Súdne trovy 1.8.
1.9. Odvolanie 1.9.

 

« Zjednodušené a zrýchlené konania - Všeobecné informácie | Švédsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 06-09-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo