Europos Komisija > ETIT > Supaprastinti ir pagreitinti procesai > Švedija

Naujausia redakcija: 06-09-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Švedija

 

TURINIO LENTELE

Vykdomasis raštas dėl apmokėjimo Vykdomasis raštas dėl apmokėjimo
1. Ar yra numatyta speciali procedūra reikalavimams arba pretenzijoms, kurios tikriausiai nebus užginčijamos, nagrinėti? 1.
1.1. Pagal kokius reikalavimus tinka ši procedūra? 1.1.
a) kokie reikalavimai nagrinėtini? a)
b) ar nagrinėtini tik tokie reikalavimai, kai reikalaujama suma neviršija tam tikros ribos? b)
c) ar procedūra yra privaloma? c)
d) ar šią procedūrą galima taikyti net tais atvejais, kai atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje ar kitoje šalyje? d)
1.2. Atsakinga institucija 1.2.
1.3. Formalūs pareiškimo reikalavimai 1.3.
a) ar būtina naudoti standartinį blanką? a)
b) ar būtina būti atstovaujamam advokato? b)
c) kaip išsamiai reikia nurodyti reikalavimo pagrindą? c)
d) ar būtina pateikti rašytinius įrodymus? d)
1.4. Atmetimas 1.4.
1.5. Apeliacinio skundo pateikimas 1.5.
1.6. Užginčijimas 1.6.
1.7. Užginčijimo pasekmės 1.7.
1.8. Kokios pasekmės, atsakovui neužginčijus pareiškimo laiku? 1.8.
a) ko reikia, kad būtų priimtas vykdytinas sprendimas? a)
b) ar priimtas sprendimas yra galutinis, ar atsakovas dar gali jį apskųsti? b)
Ieškiniai dėl nedidelių sumų Ieškiniai dėl nedidelių sumų
1. Ar Švedijoje yra numatyta speciali procedūra nagrinėti ieškinius dėl nedidelių sumų? 1.
1.1. Slenkstinė vertė 1.1.
1.2. Pareiškimas 1.2.
1.3. Standartinis blankas 1.3.
1.4. Pagalba 1.4.
1.5. Įrodymų rinkimo taisyklės 1.5.
1.6. Rašytinė procedūra 1.6.
1.7. Teismo sudėtis 1.7.
1.8. Bylinėjimosi išlaidos 1.8.
1.9. Apeliacinio skundo pateikimas 1.9.

 

« Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Bendro pobūdžio informacija | Švedija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 06-09-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė