Euroopa Komisjon > EGV > Liht- ja kiirmenetlused > Rootsi

Viimati muudetud: 03-04-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Liht- ja kiirmenetlused - Rootsi

 

SISUKORD

Maksekorraldus Maksekorraldus
1. Kas on olemas menetlus, mis on spetsiaalselt ette nähtud selliste nõuete või võlgade jaoks, mis tõenäoliselt jäävad vaidlustamata? 1.
1.1. Mida on võimalik menetluses taotleda? 1.1.
a) Milliseid nõudeid käsitletakse? a)
b) Kas käsitletakse ainult selliseid nõudeid, mis ulatuvad teatud summani? b)
c) Kas menetlus on kohustuslik? c)
d) Kas menetlus on võimalik ka sellisel juhul, kui kostja elab mõnes teises liikmesriigis või kolmandas riigis? d)
1.2. Pädev asutus 1.2.
1.3. Taotluse vorminõuded 1.3.
a) Kas standardblanketi kasutamine on kohustuslik? a)
b) Kas mind peab esindama advokaat? b)
c) Kui üksikasjalikult tuleb nõuet põhjendada? c)
d) Kas ma pean esitama kirjalikke tõendeid? d)
1.4. Tagasilükkamine 1.4.
1.5. Edasikaebamine 1.5.
1.6. Vaidlustamine 1.6.
1.7. Vaidlustamise tulemus 1.7.
1.8. Mis juhtub, kui kostja õigel ajal taotlust ei vaidlusta? 1.8.
a) Mida on vaja täitmiskõlbliku otsuse saamiseks? a)
b) Kas otsus on lõplik või on kostjal endiselt võimalik seda edasi kaevata? b)
Väiksemad kohtuvaidlused Väiksemad kohtuvaidlused
1. Kas Rootsis on eraldi viis väiksemate kohtuvaidluste menetlemiseks? 1.
1.1. Nõude summa primar 1.1.
1.2. Taotlus 1.2.
1.3. Standardblankett 1.3.
1.4. Abi 1.4.
1.5. Tõendite vastuvõtmise reeglid 1.5.
1.6. Kirjalik menetlus 1.6.
1.7. Kohtuotsuse vormistamine 1.7.
1.8. Kohtukulud 1.8.
1.9. Edasikaebamine 1.9.

 

« Liht- ja kiirmenetlused - Üldteave | Rootsi - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 03-04-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik