Europa-Kommissionen > ERN > Forenklede og hurtige procedurer > Sverige

Seneste opdatering : 05-09-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Forenklede og hurtige procedurer - Sverige

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

Betalingspåbud Betalingspåbud
1. Findes der en særlig procedure for krav eller fordringer, som formentlig ikke vil blive bestridt af modparten? 1.
1.1. Procedurens anvendelsesområde 1.1.
a) Hvilke typer fordringer omfattes af proceduren? a)
b) Er der en øvre beløbsgrænse for kravet? b)
c) Er proceduren obligatorisk? c)
d) Kan proceduren anvendes, selv om sagsøgte har bopæl i en anden medlemsstat eller i et tredjeland? d)
1.2. Kompetent domstol 1.2.
1.3. Formkrav 1.3.
a) Skal der anvendes en standardformular? a)
b) Skal jeg være repræsenteret af en advokat? b)
c) Hvor detaljeret skal jeg beskrive grunden til kravet? c)
d) Skal jeg forelægge skriftligt bevis for kravet? d)
1.4. Afvisning 1.4.
1.5. Klageadgang 1.5.
1.6. Indsigelser 1.6.
1.7. Hvis der fremsættes indsigelser 1.7.
1.8. Hvis der ikke rettidigt fremsætter indsigelser 1.8.
a) Hvad skal der gøres for at opnå en afgørelse, der kan tvangsfuldbyrdes? a)
b) Er en sådan afgørelse endelig, eller har skyldneren stadig mulighed for at appellere afgørelsen? b)
Særlig procedure for mindre krav Særlig procedure for mindre krav
1. Findes der i Sverige en særlig procedure for mindre krav? 1.
1.1. Beløbsgrænse 1.1.
1.2. Indledning af proceduren 1.2.
1.3. Standardformular 1.3.
1.4. Bistand 1.4.
1.5. Bestemmelser om bevisoptagelse 1.5.
1.6. Skriftlig procedure 1.6.
1.7. Udformningen af dommen 1.7.
1.8. Omkostningsgodtgørelse 1.8.
1.9. Appelmulighed 1.9.

 

« Forenklede og hurtige procedurer - Generelle oplysninger | Sverige - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 05-09-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige