Europeiska Kommissionen > ERN > Förenklade och påskyndade förfaranden > Spanien

Senaste uppdatering: 28-06-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Förenklade och påskyndade förfaranden - Spanien

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Betalningsföreläggande Betalningsföreläggande
1. Finns det ett förfarande som är speciellt avsett för snabb indrivning av fordringar? 1.
1.1. Användningsområde 1.1.
a) Vilka slags anspråk kan prövas? a)
b) Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas? b)
c) Är förfarandet frivilligt eller obligatoriskt? c)
d) Kan förfarandet användas om svaranden är bosatt i en annan medlemsstat? d)
1.2. Behörig domstol 1.2.
1.3. Formella krav på ansökan 1.3.
a) Är det obligatoriskt att använda ett standardformulär? a)
b) Måste jag företrädas av en advokat? b)
c) Hur ska jag bevisa att jag har det här kravet? c)
d) Måste jag presentera skriftlig bevisning? Vilka handlingar kan jag använda? d)
e) Om ansökan godtas, hur erhåller jag ett betalningsföreläggande? e)
1.4. Avvisning 1.4.
1.5. Överklagande 1.5.
1.6. Bestridande 1.6.
1.7. Effekten av ett bestridande 1.7.
1.8. Effekten av svaranden inte i rätt tid bestritt ansökan 1.8.
a) Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande? a)
b) Är utslaget slutligt eller är det möjligt för svaranden att överklaga? b)
Tvister om mindre värden Tvister om mindre värden
1. Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden? 1.
1.1. Förfarandets användningsområde, tröskelvärde 1.1.
1.2. Inledande av förfarandet 1.2.
1.3. Standardformulär 1.3.
1.4. Hjälp 1.4.
1.5. Regler för bevisupptagning 1.5.
1.6. Muntligt eller skriftligt förfarande 1.6.
1.7. Domens utformning 1.7.
1.8. Rättegångskostnader 1.8.
1.9. Överklagande 1.9.

 

Ytterligare information

 • Muntligt förfarande (det är obligatoriskt att låta sig företrädas av ett juridiskt ombud om kravet inte överstiger 900 euro): webbplatserna för Ministerio de la Justicia español och Consejo general del poder judicial español
 • Betalningsföreläggande: webbplatserna för Ministerio de la Justicia español och Consejo general del poder judicial español

« Förenklade och påskyndade förfaranden - Allmän information | Spanien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 28-06-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket