Evropska komisija > EPM > Poenostavljeni in pospešeni postopki > Španija

Zadnja sprememba: 16-06-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Poenostavljeni in pospešeni postopki - Španija

 

KAZALO

Postopki za izdajo odredbe o plačilu Postopki za izdajo odredbe o plačilu
1. Ali imam na voljo hitri postopek za pridobitev odredbe o plačilu? 1.
1.1. Obseg postopka 1.1.
a) Katere vrste terjatev so primerne? a)
b) Ali obstaja zgornja meja v zvezi z višino terjatve? b)
c) Ali je uporaba navedenega postopka neobvezna ali obvezna? c)
d) Ali je postopek možen, če obtoženec živi v drugi državi članici ali v tretji državi? d)
1.2. Pristojno sodišče 1.2.
1.3. Formalne zahteve 1.3.
a) Ali je obvezna uporaba standardnega obrazca? a)
b) Ali me mora zastopati odvetnik? b)
c) Kako podrobno moram opisati razloge za terjatev c)
d) Ali moram predložiti pisni dokaz o sporni terjatvi? Če da, kateri dokumenti so sprejemljivi kot dokaz? d)
e) Če je moj zahtevek sprejet, kako potem pridobim odredbo za plačilo? e)
1.4. Zavrnitev zahtevka 1.4.
1.5. Pritožba 1.5.
1.6. Izjava o ugovoru 1.6.
1.7. Učinek izjave o ugovoru 1.7.
1.8. Učinek neobstoja izjave o ugovoru 1.8.
a) Kaj je treba storiti, da bi prišlo do pravnomočnega sklepa? a)
b) Je ta odločba končna ali še obstaja možnost, da se obtoženec proti njej pritoži? b)
Postopki v zvezi z malimi tožbenimi terjatvami Postopki v zvezi z malimi tožbenimi terjatvami
1. Ali v Španiji obstaja postopek v zvezi z malimi tožbenimi terjatvami? 1.
1.1. Obseg postopka, prag 1.1.
1.2. Izvajanje postopka 1.2.
1.3. Oblike 1.3.
1.4. Pomoč 1.4.
1.5. Pravila, ki zadevajo izvajanje dokazov 1.5.
1.6. Pisni ali ustni postopek 1.6.
1.7. Pravi pomen sodbe 1.7.
1.8. Povračilo stroškov 1.8.
1.9. Možnost pritožbe 1.9.

 

Nadaljnje informacije

 • Ustni postopki (pravno zastopstvo ni potrebno, kadar znesek iz spora ne presega 900 EUR): spletna stran Ministrstva za pravosodje español in Razširjenega sveta za sodstvo español.
 • Postopke za izdajo odredbe za plačilo: spletna stran Ministrstva za pravosodje español in Razširjenega sveta za sodstvo español.

« Poenostavljeni in pospešeni postopki - Splošne informacije | Španija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 16-06-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo