Európska komisia > EJS > Zjednodušené a zrýchlené konania > Španielsko

Posledná úprava: 16-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Zjednodušené a zrýchlené konania - Španielsko

 

OBSAH

Postupy príkazu na platbu Postupy príkazu na platbu
1. Je k dispozícii rýchly postup na získanie príkazov na platbu? 1.
1.1. Rozsah postupu 1.1.
a) Aké druhy pohľadávok sú prípustné? a)
b) Existuje horná hranica pre hodnotu pohľadávky? b)
c) Je použitie tohto postupu voliteľné alebo povinné? c)
d) Dá sa tento postup využiť, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v niektorej tretej krajine? d)
1.2. Príslušný súd 1.2.
1.3. Formálne požiadavky 1.3.
a) Je povinné použitie štandardizovaného formuláru? a)
b) Musím byť zastupovaný právnikom? b)
c) Ako podrobne musím opísať dôvod pohľadávky? c)
d) Musím predložiť písomný dôkaz o spornej pohľadávke? Ak áno, ktoré dokumenty je možné použiť ako dôkaz? d)
e) Ak je moja žiadosť schválená, ako získam príkaz na platbu? e)
1.4. Zamietnutie žiadosti 1.4.
1.5. Odvolanie 1.5.
1.6. Oznámenie námietky 1.6.
1.7. Účinok oznámenia námietky 1.7.
1.8. Účinok neoznámenia námietky 1.8.
a) Čo treba robiť na získanie vymáhateľného rozhodnutia? a)
b) Je toto rozhodnutie konečné, alebo má odporca ešte možnosť odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu? b)
Konanie vo veci drobných pohľadávok Konanie vo veci drobných pohľadávok
1. Existuje v Španielsku postup pre drobné pohľadávky? 1.
1.1. Rozsah postupu, hraničná hodnota 1.1.
1.2. Uplatnenie konania 1.2.
1.3. Formuláre 1.3.
1.4. Pomoc 1.4.
1.5. Pravidlá predkladania dôkazov 1.5.
1.6. Písomné alebo ústne konanie 1.6.
1.7. Obsah rozhodnutia 1.7.
1.8. Náhrada nákladov 1.8.
1.9. Možnosť odvolania 1.9.

 

Bližšie informácie

 • Ústne konania (právne zastúpenie nie je potrebné, ak suma, o ktorú sa vedie spor, neprevyšuje 900 eur): internetová stránka Ministerstva spravodlivosti español a Riadiaceho výboru súdnej moci español.
 • Postup príkazu na platbu: internetová stránka Ministerstva spravodlivosti español a Riadiaceho výboru súdnej moci español.

« Zjednodušené a zrýchlené konania - Všeobecné informácie | Španielsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 16-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo