Kummissjoni Ewropea > NGE > Proċeduri simplifikati u maġġla > Spanja

L-aħħar aġġornament: 16-06-2006
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Proċeduri simplifikati u maġġla - Spanja

 

LISTA TAL- KONTENUT

Proċeduri għal ordni ta’ ħlas Proċeduri għal ordni ta’ ħlas
1. Hemm xi proċedura mgħaġġla biex tikseb ordnijiet ta’ ħlas ? 1.
1.1. L-ambitu tal-proċedura 1.1.
a) Liema tipi ta’ talbiet huma eliġibbli? a)
b) Hemm xi limitu  kemm jista’ jkun għoli l-valur tat-talba? b)
c) Hemm għażla dwar l-użu ta’ dik il-proċedura jew huwa obbligatorju? c)
d) Tista’ tintuża din il-proċedura jekk il-parti konvenuta tgħix fi Stat Membru ieħor jew f’pajjiż terz? d)
1.2. Il-qorti kompetenti 1.2.
1.3. Ir-rekwiżiti formali 1.3.
a) L-użu ta’ formola standardizzata huwa obbligatorju? a)
b) Irrid inkun irrappreżentat minn avukat? b)
c) Kemm għandi nidħol fid-dettal biex niddeskrivi r-raġuni tat-talba? c)
d) Irrid nippreżenta evidenza bil-miktub fir-rigward tat-talbiet asseriti? Jekk iva, liema dokumenti huma ammissibbli bħala prova? d)
e) Jekk it-talba tiegħi tintlaqa’, kif nikseb ordni ta’ ħlas? e)
1.4. Iċ-ċaħda tat-talba 1.4.
1.5. L-Appell 1.5.
1.6. Nota ta’ kontestazzjoni 1.6.
1.7. L-effett tan-nota ta’ kontestazzjoni 1.7.
1.8. L-effett tan-nuqqas ta’ nota ta’ kontestazzjoni 1.8.
a) Xi jrid isir sabiex tikseb deċiżjoni li tista’ tiġi infurzata? a)
b) Din id-deċiżjoni tkun finali jew xorta hemm il-possibbility for il-possibbiltà li l-parti konvenuta tappella minn dik d-deċiżjoni? b)
Il-proċeduri fir-rigward tat-talbiet iż-żgħar Il-proċeduri fir-rigward tat-talbiet iż-żgħar
1. Hemm xi proċedura fir-rigward għat-talbiet iż-żgħar fi Spanja? 1.
1.1. L-ambitu tal-proċedura, il-limitu 1.1.
1.2. L-applikazzjoni tal-proċedura 1.2.
1.3. Il-formoli 1.3.
1.4. L-assistenza 1.4.
1.5. Ir -regoli li jikkonċernaw it-teħid ta’ l-evidenza 1.5.
1.6. Il-proċedura bil-fomm/bil-miktub 1.6.
1.7. Il-kontenut tad-deċiżjoni 1.7.
1.8. Ir-riżarċiment ta’ l-isejjeż 1.8.
1.9. Il-possibbiltà ta’ appell 1.9.

 

Aktar tagħrif

 • Proċedimenti orali (mhix meħtieġa rappreżentazzjoni legali meta l-ammont tal-litigazzjoni ma jaqbiżx id-€900): is-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja español u tal-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura español.
 • Proċedura għall-ordni ta’ ħlas: is-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja español u tal-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura español.

« Proċeduri simplifikati u maġġla - Informazzjoni Ġenerali | Spanja - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 16-06-2006

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit