Eiropas Komisija > ETST > Vienkāršotas un paātrinatas procedūras > Spānija

Pēdējo reizi atjaunots: 16-06-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Spānija

 

SATURS

Tiesas rīkojuma par maksājumu procedūra Tiesas rīkojuma par maksājumu procedūra
1. Vai ir iespējama ātra procedūra tiesas rīkojuma par maksājumu iegūšanai? 1.
1.1. Procedūras darbības joma 1.1.
a) Kāda veida prasības tiek pieņemtas? a)
b) Vai ir kāds galējais ierobežojums attiecībā uz prasības vērtību? b)
c) Vai šīs procedūras izmantošana ir pēc izvēles vai obligāta? c)
d) Vai šī procedūra ir pieejama, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai arī kādā trešā valstī? d)
1.2. Attiecīgā tiesa 1.2.
1.3. Oficiālās prasības  1.3.
a) Vai ir obligāti jāizmanto standartizēta veidlapa? a)
b) Vai mani ir obligāti jāpārstāv advokātam? b)
c) Cik sīki man ir jāapraksta prasības iemesls? c)
d) Vai man ir jāuzrāda attiecīgās prasības rakstisks pierādījums? Ja jā, kādi dokumenti tiek uzskatīti par pierādījumiem? d)
e) Ja mans iesniegums tiek pieņemts, kādā veidā es varu iegūt rīkojumu par maksājumu? e)
1.4. Iesnieguma noraidījums 1.4.
1.5. Apelācija 1.5.
1.6. Protesta paziņojums 1.6.
1.7. Protesta paziņojuma sekas. 1.7.
1.8. Protesta paziņojuma neesamības sekas 1.8.
a) Kas ir jādara, lai panāktu piespiedu kārtā īstenojamu lēmumu? a)
b) Vai šis lēmums ir galīgs vai arī atbildētājam vēl ir iespēja pārsūdzēt šo lēmumu? b)
Procedūras mazo prasību lietās Procedūras mazo prasību lietās
1. Vai Spānijā ir procedūra mazu prasību lietās? 1.
1.1. Procedūras darbības joma un robežas 1.1.
1.2. Procedūras piemērošana 1.2.
1.3. Veidlapas 1.3.
1.4. Palīdzība 1.4.
1.5. Noteikumi par pierādījumu vākšanu 1.5.
1.6. Rakstiska vai mutiska procedūra 1.6.
1.7. Sprieduma saturs 1.7.
1.8. Izdevumu atlīdzināšana 1.8.
1.9. Apelācijas iespēja 1.9.

 

Cita informācija

 • Mutiska tiesvedība (juridiska pārstāvniecība nav obligāta, ja strīdus summa nepārsniedz EUR 900): Tieslietu ministrijas Ministry of Justice español un Ģenerālās Tiesu Padomes General Council of the Judiciary español tīmekļa vietne.
 • Lēmuma par samaksu procedūra: Tieslietu ministrijas Ministry of Justice español un Ģenerālās Tiesu Padomes General Council of the Judiciary español tīmekļa vietne.

« Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Vispārīgas ziņas | Spānija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 16-06-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste