Euroopan komissio > EOV > Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt > Espanja

Uusin päivitys: 28-06-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Espanja

 

SISÄLLYSLUETTELO

Maksusuoritusmääräykseen sovellettava menettely Maksusuoritusmääräykseen sovellettava menettely
1. Onko olemassa menettely nopean maksusuoritusmääräyksen saamiseksi? 1.
1.1. Menettelyn soveltamisala 1.1.
a) Minkälaisiin saataviin menettely soveltuu? a)
b) Onko menettelyssä säädetty siinä käsiteltäville vaatimuksille määrällinen yläraja? b)
c) Onko menettelyn käyttö vapaaehtoista vai pakollista? c)
d) Soveltuuko menettely, jos vastaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa? d)
1.2. Toimivaltainen tuomioistuin 1.2.
1.3. Muotovaatimukset 1.3.
a) Onko vakiolomakkeen käyttäminen pakollista? a)
b) Täytyykö minun käyttää lakimiestä? b)
c) Miten saatavan olemassaolo on todistettava? c)
d) Täytyykö minun esittää kirjallista näyttöä saatavasta? Jos, niin mitkä asiakirjat ovat hyväksyttäviä todisteita? d)
e) Jos hakemus hyväksytään, miten maksusuoritusmääräyksen saa? e)
1.4. Hakemuksen hylkääminen 1.4.
1.5. Muutoksenhaku 1.5.
1.6. Kantajan vaatimuksen vastustaminen 1.6.
1.7. Vastustamisen vaikutus 1.7.
1.8. Seuraus siitä, ettei vastaaja vastusta kannetta 1.8.
a) Mitä tulee tehdä, jotta tuomiosta tulisi täytäntöönpanokelpoinen? a)
b) Voiko tästä päätöksestä valittaa? b)
Vähäisiä vaatimuksia koskevat menettelyt Vähäisiä vaatimuksia koskevat menettelyt
1. Vähäisiä vaatimuksia koskevien menettelyjen olemassaolo 1.
1.1. Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto 1.1.
1.2. Menettelyn aloittaminen 1.2.
1.3. Lomakkeet 1.3.
1.4. Neuvonta 1.4.
1.5. Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt 1.5.
1.6. Suullinen tai kirjallinen menettely 1.6.
1.7. Tuomion sisältö 1.7.
1.8. Kulusäännökset 1.8.
1.9. Muutoksenhakumahdollisuus 1.9.

 

Lisätietoja

 • Suullinen menettely (asianajajan ja asiamiehen osallistuminen ei ole pakollista, kun kiistanalainen määrä ei ylitä 900 euroa): oikeusministeriön español ja yleisen oikeusneuvoston español verkkosivustot.
 • Maksusuoritusmääräykseen sovellettava menettely: oikeusministeriön español ja yleisen oikeusneuvoston español verkkosivustot.

« Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Yleistä | Espanja - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 28-06-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta