Euroopa Komisjon > EGV > Liht- ja kiirmenetlused > Hispaania

Viimati muudetud: 16-06-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Liht- ja kiirmenetlused - Hispaania

 

SISUKORD

Maksekäsu menetlemine Maksekäsu menetlemine
1. Kas maksekäskude saamiseks on olemas kiirmenetlus? 1.
1.1. Menetluse rakendusala 1.1.
a) Milliste nõuete puhul seda kasutatakse? a)
b) Kas on kehtestatud sellise nõude ülemmäär? b)
c) Kas kõnealuse menetluse kasutamine on vabatahtlik või kohustuslik? c)
d) Kas kõnealust menetlust saab kasutada ka sel juhul, kui kostja elab teises liikmesriigis või kolmandas riigis? d)
1.2. Pädev kohus 1.2.
1.3. Vorminõuded 1.3.
a) Kas selleks tuleb kasutada kindlat vormi? a)
b) Kas mind peab esindama jurist? b)
c) Kui üksikasjalikult pean ma nõude esitamist põhjendama? c)
d) Kas ma pean menetluse aluseks oleva nõude kohta esitama kirjalikke tõendeid? Kui jah, millised dokumendid tõendiks sobivad? d)
e) Kui mu avaldus rahuldatakse, mis kujul ma maksekäsu saan? e)
1.4. Avalduse rahuldamata jätmine 1.4.
1.5. Edasikaebamine 1.5.
1.6. Vastuväide 1.6.
1.7. Vastuväite esitamise tagajärjed 1.7.
1.8. Vastuväite esitamata jätmise tagajärjed 1.8.
a) Mida tuleb teha täitedokumendi (otsuse) saamiseks? a)
b) Kas see otsus on lõplik või on kostjal võimalik see veel edasi kaevata? b)
Väiksemate nõuete menetlemine Väiksemate nõuete menetlemine
1. Kas väiksemate nõuete menetlemiseks on Hispaanias erikord? 1.
1.1. Menetluse rakendusala, künnishind 1.1.
1.2. Menetluse kasutamine 1.2.
1.3. Vorminõuded 1.3.
1.4. Õigusabi 1.4.
1.5. Tõendite kogumise reeglid 1.5.
1.6. Kirjalik või suuline menetlus 1.6.
1.7. Kohtuotsuse sisu 1.7.
1.8. Kulude hüvitamine 1.8.
1.9. Edasikaebamise võimalus 1.9.

 

Täiendav informatsioon

 • Suuline menetlus (õiguslikku esindajat ei nõuta, kui hagihind ei ületa 900 eurot): justiitsministeeriumi español ja Consejo General del Poder Judicial’i español (justiitsnõukogu) koduleheküljel.
 • Maksekäsu menetlus: justiitsministeeriumi español ja Consejo General del Poder Judicial’i español (justiitsnõukogu) koduleheküljel.

« Liht- ja kiirmenetlused - Üldteave | Hispaania - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 16-06-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik