Europa-Kommissionen > ERN > Forenklede og hurtige procedurer > Spanien

Seneste opdatering : 28-06-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Forenklede og hurtige procedurer - Spanien

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

Inkassoprocedurer Inkassoprocedurer
1. Findes der en hurtig procedure med henblik på at opnå et betalingspålæg? 1.
1.1. Procedurens anvendelsesområde 1.1.
a) På hvilken slags sager kan proceduren anvendes? a)
b) Er der en grænse for, hvor stort kravet må være? b)
c) Er det frivilligt eller obligatorisk at anvende denne procedure? c)
d) Findes der en procedure, som skal anvendes, hvis sagsøger er bosiddende i en anden medlemsstat? d)
1.2. Kompetent ret 1.2.
1.3. Formkrav 1.3.
a) Er det obligatorisk at anvende en særlig formular? a)
b) Skal jeg bistås af en advokat? b)
c) Hvordan skal jeg godtgøre kravet? c)
d) Skal der fastlægges skriftlig dokumentation for kravet? Hvilken form for dokumentation kan i så fald anvendes? d)
e) Hvis begæringen imødekommes, hvordan opnås så et betalingspålæg? e)
1.4. Afvisning af begæringen 1.4.
1.5. Retsmidler 1.5.
1.6. Indsigelse 1.6.
1.7. Følger af indsigelse 1.7.
1.8. Følger  af manglende indsigelse 1.8.
a) Hvad skal man gøre for at opnå en eksigibel afgørelse? a)
b) Kan denne afgørelse appelleres? b)
Småsagsprocedurer Småsagsprocedurer
1. Findes der en småsagsprocedure? 1.
1.1. Procedurens anvendelsesområde, værdi 1.1.
1.2. Indledning af proceduren 1.2.
1.3. Formularer 1.3.
1.4. Bistand 1.4.
1.5. Bestemmelser om bevisoptagelse 1.5.
1.6. Mundtlig eller skriftlig procedure 1.6.
1.7. Udformning af dommen 1.7.
1.8. Omkostningsgodtgørelse 1.8.
1.9. Appelmuligheder 1.9.

 

Yderligere oplysninger

 • Mundtlig domsforhandling (advokat eller procesfuldmægtig ikke nødvendig, når tvistens beløb ikke overstiger 900 EUR): hjemmeside for Ministerio de la Justicia español og Consejo general del poder judicial español
 • Småsagsproces: hjemmeside for Ministerio de la Justicia español og Consejo general del poder judicial español

« Forenklede og hurtige procedurer - Generelle oplysninger | Spanien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 28-06-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige