Evropská komise > ESS > Zjednodušené a zrychlené řízení > Španělsko

Poslední aktualizace: 16-06-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Zjednodušené a zrychlené řízení - Španělsko

 

OBSAH

Řízení o platebním rozkazu Řízení o platebním rozkazu
1. Existuje zrychlené řízení o vydání platebního rozkazu? 1.
1.1. Působnost řízení 1.1.
a) Jaké druhy nároků jsou způsobilé k tomuto řízení? a)
b) Je stanovena horní hranice hodnoty nároku? b)
c) Je použití tohoto řízení volitelné, nebo povinné? c)
d) Je možné použít toto řízení, pokud žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi? d)
1.2. Příslušný soud 1.2.
1.3. Formální požadavky 1.3.
a) Je použití standardního tiskopisu povinné? a)
b) Musím být zastoupen advokátem? b)
c) Jak podrobně musím nárok odůvodnit? c)
d) Musím předložit písemný důkaz o vzniku projednávaného nároku? Pokud ano, jaké dokumenty jsou přijatelné jako důkaz? d)
e) Pokud je má žaloba přijata, jak získám platební rozkaz? e)
1.4. Zamítnutí žaloby 1.4.
1.5. Odvolání 1.5.
1.6. Odpor proti platebnímu rozkazu 1.6.
1.7. Účinek odporu proti platebnímu rozkazu 1.7.
1.8. Účinek nepodání odporu proti platebnímu rozkazu 1.8.
a) Jaké kroky je třeba podniknout, aby bylo vydáno vynutitelné rozhodnutí? a)
b) Je toto rozhodnutí konečné, nebo proti němu může žalovaný podat odvolání? b)
Řízení o drobných nárocích Řízení o drobných nárocích
1. Existuje ve Španělsku řízení o drobných nárocích? 1.
1.1. Působnost řízení, maximální hodnota nároku 1.1.
1.2. Zahájení řízení 1.2.
1.3. Tiskopisy 1.3.
1.4. Právní pomoc 1.4.
1.5. Pravidla pro dokazování 1.5.
1.6. Písemné nebo ústní řízení 1.6.
1.7. Obsah rozsudku 1.7.
1.8. Náhrada nákladů 1.8.
1.9. Možnost odvolání 1.9.

 

Bližší informace

 • Ústní řízení (právní zastoupení není povinné, pokud hodnota nároku nepřesahuje 900 euro): internetová stránka ministerstva spravedlnosti español a Vrchní soudní rady español.
 • Řízení o platebním rozkazu: internetová stránka ministerstva spravedlnosti español a Vrchní soudní rady español.

« Zjednodušené a zrychlené řízení - Obecné informace | Španělsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 16-06-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království