Europeiska Kommissionen > ERN > Förenklade och påskyndade förfaranden > Slovenien

Senaste uppdatering: 28-09-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Förenklade och påskyndade förfaranden - Slovenien

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BETALNINGSFÖRELÄGGANDE BETALNINGSFÖRELÄGGANDE
1. Hur man ansöker om betalningsföreläggande 1.
1.1. Förfarandets omfattning 1.1.
a) Vad kan man ansöka om i förfarandet? a)
b) Kan förfarandet bara användas för fordringar upp till ett visst belopp? b)
c) Är förfarandet obligatoriskt? c)
d) Kan förfarandet användas även om svaranden bor i ett annat land? d)
1.2. Behörig domstol 1.2.
1.3. Formkrav 1.3.
a) Finns det en särskild blankett som måste användas (och var får man i så fall tag på den)? a)
b) Måste jag företrädas av en advokat? b)
c) Hur detaljerad måste ansökan vara? c)
d) Måste jag ha skriftliga bevis för fordran? d)
1.4. Kan ansökan avvisas? 1.4.
1.5. Kan man överklaga en avvisning? 1.5.
1.6. Bestridande av ett betalningsföreläggande 1.6.
1.7. Om betalningsföreläggandet bestrids händer följande 1.7.
1.8. Om betalningsföreläggandet inte bestrids händer följande 1.8.
2. Om svaret på fråga 1 är Nej: Beskriv hur man snabbast och billigast kan begära fullgörelse av en fordran. Utgå från det schemat, och svara på de frågor som är relevanta i sammanhanget. 2.
FÖRFARANDE VID FORDRINGAR AV MINDRE VÄRDE FÖRFARANDE VID FORDRINGAR AV MINDRE VÄRDE
1. Särskilt förfarande vid fordringar av mindre värde 1.
1.1. Förfarandets omfattning och tröskelvärde 1.1.
1.2. När tillämpas förfarandet? 1.2.
1.3. Blanketter och formulär 1.3.
1.4. Om man behöver hjälp 1.4.
1.5. Bevisupptagning 1.5.
1.6. Muntligt eller skriftligt förfarande 1.6.
1.7. Domen 1.7.
1.8. Ersättning för kostnader 1.8.
1.9. Kan man överklaga? 1.9.
2. Om svaret på fråga 1 är Nej (det finns inget särskilt förfarande för fordringar av mindre värde): Är det ordinarie förfarandet på något sätt förkortat eller förenklat när det är fråga om fordringar av mindre värde (t.ex. upp till ett visst värde, eller vid vissa typer av tvister oavsett belopp)? Beskriv i så fall detta förkortade eller förenklade förfarande med utgångspunkt i schemat, och svara på de frågor som är relevanta i sammanhanget 2.

 

« Förenklade och påskyndade förfaranden - Allmän information | Slovenien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 28-09-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket