Europese Commissie > EJN > Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures > Slovenië

Laatste aanpassing: 04-04-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures - Slovenië

 

INHOUDSOPGAVE

BETALINGSBEVELPROCEDURES BETALINGSBEVELPROCEDURES
1. Bestaan van een betalingsbevelprocedure 1.
1.1. Toepassingsgebied van de procedure 1.1.
a) Welke soorten vorderingen komen voor deze procedure in aanmerking (bv. enkel geldvorderingen, enkel contractuele vorderingen, enz.)? a)
b) Bestaat er een plafond voor het bedrag van de vordering? b)
c) Is het gebruik van deze procedure facultatief of verplicht? c)
d) Kan de procedure gebruikt worden als de schuldenaar in een andere lidstaat of buiten de EU woont? d)
1.2. Bevoegd gerecht 1.2.
1.3. Vormvereisten 1.3.
a) Is het gebruik van een standaardformulier verplicht? (zo ja, waar kan dat formulier worden verkregen?) a)
b) Moet ik vertegenwoordigd worden door een advocaat? b)
c) Hoe gedetailleerd moet mijn beschrijving van de grondslag van de schuldvordering zijn? c)
d) Moet ik beschikken over geschreven bewijs omtrent de betrokken schuldvordering? d)
1.4. Afwijzing van het verzoek 1.4.
1.5. Beroep 1.5.
1.6. Aanvechten van het betalingsbevel 1.6.
1.7. Gevolgen van het aanvechten van het betalingsbevel 1.7.
1.8. Wat als de schuldenaar het betalingsbevel niet tijdig aanvecht? 1.8.
2. Indien het antwoord op vraag 1 negatief is, beschrijf welke procedure kan worden gebruikt om onbetwiste schuldvorderingen op een snelle en goedkope manier in te vorderen. Volg voor de beschrijving hetzelfde schema door voorzover mogelijk de hierboven gestelde vragen in verband met de betalingsbevelprocedure te beantwoorden. 2.
PROCEDURES VOOR GERINGE VORDERINGEN PROCEDURES VOOR GERINGE VORDERINGEN
1. Bestaan van een specifieke procedure voor geringe vorderingen 1.
1.1. Toepassingsgebied van de procedure, drempel 1.1.
1.2. Toepassing van de procedure 1.2.
1.3. Formulieren 1.3.
1.4. Rechtsbijstand 1.4.
1.5. Regels betreffende het bewijs 1.5.
1.6. Schriftelijke of mondelinge behandeling 1.6.
1.7. Inhoud van het vonnis 1.7.
1.8. Vergoeding van de (gerechts)kosten 1.8.
1.9. Mogelijkheid van beroep 1.9.
2. Indien het antwoord op vraag 1 negatief is (d.w.z. dat er geen specifieke procedure voor geringe vorderingen bestaat) maar de procedure toch vereenvoudigd wordt voor geringe vorderingen (dat wil zeggen voor vorderingen onder een bepaald bedrag of voor bepaalde soorten geschillen ongeacht het ermee gemoeide bedrag), beschrijf deze vereenvoudigingen van de procedure. Volg voor de beschrijving hetzelfde schema door voorzover mogelijk de hierboven gestelde vragen in verband met de procedure voor geringe vorderingen te beantwoorden. 2.

 

« Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures - Algemene informatie | Slovenië - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 04-04-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk