Kummissjoni Ewropea > NGE > Proċeduri simplifikati u maġġla > Slovenja

L-aħħar aġġornament: 17-08-2006
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Proċeduri simplifikati u maġġla - Slovenja

 

LISTA TAL- KONTENUT

ORDNI GĦALL-PROĊEDURI TAL-ĦLAS ORDNI GĦALL-PROĊEDURI TAL-ĦLAS
1. L-eżistenza ta’ ordni għall-proċedura tal-ħlas 1.
1.1. Il-firxa tal-proċedura 1.1.
a) X’tipi ta’ talbiet huma eliġibbli (per eżempju talbiet għal flus biss, talbiet kuntrattwali, eċċ.)? a)
b) Jeżisti limitu ta’ kemm jista’ jitla’ l-valur tat-talba ? b)
c) L-użu tal-proċedura huwa fakultattiv jew obbligatorju? c)
d) Il-proċedura hija disponibbli wkoll fil-każ li l-konvenut ikun jgħix fi Stat Membru ieħor jew f’pajjiż terz? d)
1.2. Il-Qorti Kompetenti 1.2.
1.3. Il-Ħtiġiet Formali 1.3.
a) L-użu tal-formola standardizzata huwa obbligatorju? (jekk iva, minn fejn tinkiseb din il-formola)? a)
b) Irrid bilfors inkun irrappreżentat bl-avukat? b)
c) Kemm trid tkun iddettaljata r-raġuni għat-talba? c)
d) L-evidenza tat-talba kkonċernata rrid nippreżentaħa bil-miktub? d)
1.4. Iċ-ċaħda ta’ l-applikazzjoni 1.4.
1.5. L-Appell 1.5.
1.6. Id-dikjarazzjoni tal-kontestazzjoni tal-parti avversarja 1.6.
1.7. L-effett tad-dikjarazzjoni tal-kontestazzjoni tal-parti avversarja 1.7.
1.8. L-effett tan-nuqqas tad-dikjarazzjoni tal-kontestazzjoni tal-parti avversarja 1.8.
2. Jekk it-tweġiba għal mistoqsija I tkun fin-negattiv, jekk jogħġbok iddeskrivi l-proċedura disponibbli l-aktar ta’ malajr u l-aktar effiċjenti fir-rigward ta’ l-ispejjeż biex tittratta t-talbiet li x’aktarx ma jiġux ikkontestati fuq l-istess linji u bi tweġiba għall-istess mistoqsijiet bħalma huwa indikat hawn fuq għall-proċedura ta’ l-ordni tal-ħlas, sa fejn tkun applikabbli. 2.
PROĊEDURI GĦAT-TALBIET IŻ-ŻGĦAR PROĊEDURI GĦAT-TALBIET IŻ-ŻGĦAR
1. L-eżistenza ta’ proċedura speċifika għat-Talbiet iż-Żgħar 1.
1.1. Il-Firxa tal-Proċedura, il-Limitu 1.1.
1.2. L-Applikazzjoni tal-Proċedura 1.2.
1.3. Il-Formoli 1.3.
1.4. L-Assistenza 1.4.
1.5. Ir-Regoli li jittrattaw it-teħid ta’ l-evidenza 1.5.
1.6. Il-proċedura miktuba jew bil-fomm 1.6.
1.7. Il-kontenut tas-sentenza 1.7.
1.8. Ir-rimborż ta’ l-ispejjeż 1.8.
1.9. Il-possibbiltà ta’ appell 1.9.
2. Jekk it-tweġiba għal mistoqsija I tkun fin-negativ, (jiġifieri ma hemmx proċedura speċifika għat-Talbiet iż-Żgħar), iżda madankollu jkun hemm ċerti simplifikazzjonijiet fil-każijiet ta-tTalbiet iż-Żgħar (jiġifieri każijiet ta’ taħt ċertu limitu monetarju jew għal certi tipi ta’ litigazzjoni irrispettivament mil-limitu monetarju), jekk jogħġbok iddeskrivi dan is-simplifikazzjonijiet proċedurali fl-istess linji u bi tweġiba għall-istess mistoqsijiet kif indikat hawn fuq għall-proċedura tat-talbiet iż-Żgħar, sa fejn ikun applikabbli. 2.

 

« Proċeduri simplifikati u maġġla - Informazzjoni Ġenerali | Slovenja - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 17-08-2006

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit