Eiropas Komisija > ETST > Vienkāršotas un paātrinatas procedūras > Slovēnija

Pēdējo reizi atjaunots: 17-08-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Slovēnija

 

SATURS

MAKSĀJUMA RĪKOJUMA PROCEDŪRA MAKSĀJUMA RĪKOJUMA PROCEDŪRA
1. Maksājuma rīkojuma procedūras pastāvēšana 1.
1.1. Procedūras ietvari 1.1.
a) Kāda veida prasībām var piemērot šo procedūru (piem., tikai prasības, kas saistītas ar naudu, tikai ar līgumiem saistītas prasības, utt.)? a)
b) Vai pastāv kāda prasības summas augstākā robeža? b)
c) Vai šīs procedūras piemērošana ir obligāta vai neobligāta? c)
d) Vai šī procedūra ir pieejama, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai kādā trešā valstī? d)
1.2. Kompetentā tiesa 1.2.
1.3. Formālās prasības 1.3.
a) Vai ir obligāti jāizmanto standartizēta veidlapa? (ja jā, kur šo veidlapu var dabūt?) a)
b) Vai mani obligāti jāpārstāv advokātam? b)
c) Cik sīki man ir jāapraksta prasības pamatojums? c)
d) Vai man ir jāiesniedz rakstveida liecība par prasības objektu? d)
1.4. Pieteikuma atteikums 1.4.
1.5. Apelācijas sūdzība 1.5.
1.6. Iebilduma iesniegums 1.6.
1.7. Iebilduma iesnieguma sekas 1.7.
1.8. Iebilduma iesnieguma neiesniegšanas sekas 1.8.
2. Ja atbilde uz I jautājumu ir negatīva, lūdzu, aprakstīt ātrāko un lētāko pieejamo prasību izskatīšanas procedūru, kas, ļoti iespējams, var palikt neapstrīdēta, atbildot uz tiem pašiem jautājumiem, kas minēti iepriekš attiecībā uz maksājuma rīkojuma procedūru, ja tāda tiek piemērota. 2.
NELIELU PRASĪBU PROCEDŪRAS NELIELU PRASĪBU PROCEDŪRAS
1. Īpašas nelielu prasību procedūras pastāvēšana 1.
1.1. Procedūras ietvari, slieksnis 1.1.
1.2. Procedūras pieteikums 1.2.
1.3. Veidlapas 1.3.
1.4. Palīdzība 1.4.
1.5. Noteikumi par liecību iegūšanu 1.5.
1.6. Rakstveida vai mutiskā procedūra 1.6.
1.7. Sprieduma saturs 1.7.
1.8. Izdevumu atlīdzināšana 1.8.
1.9. Apelācijas iespējas 1.9.
2. Ja atbilde uz I jautājumu ir negatīva (t.i., ja nav īpašas procedūras nelielu prasību gadījumos), bet tomēr pastāv noteikti procedūras vienkāršojumi nelielu prasību gadījumos (piem., lietās, kuru prasības summa ir zem noteikta sliekšņa vai noteikta veida tiesvedības, neskatoties uz naudas summas apmēru), lūdzu, aprakstīt šos procedūras vienkāršojumus, atbildot uz tiem pašiem jautājumiem, kas minēti iepriekš attiecībā uz nelielu prasību procedūrām, ja tie tiek izmantoti. 2.

 

« Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Vispārīgas ziņas | Slovēnija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 17-08-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste