Europos Komisija > ETIT > Supaprastinti ir pagreitinti procesai > Slovėnija

Naujausia redakcija: 28-09-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Slovėnija

 

TURINIO LENTELE

VYKDOMOJO RAŠTO DĖL APMOKĖJIMO PROCEDŪROS VYKDOMOJO RAŠTO DĖL APMOKĖJIMO PROCEDŪROS
1. Vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūra 1.
1.1. Procedūros taikymo sritis 1.1.
a) Kokiems ieškiniams (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik ieškiniams dėl sutarčių ir t.t.) taikytina ši procedūra? a)
b) Ar yra nustatyta viršutinė ieškinio vertės riba? b)
c) Ar privaloma taikyti šią procedūrą, ar galima pasirinkti? c)
d) Ar galima taikyti šią procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje? d)
1.2. Kompetentingas teismas 1.2.
1.3. Formos reikalavimai 1.3.
a) Ar privaloma naudoti standartizuotą formą? (Jeigu taip, kur galima šią formą gauti?) a)
b) Ar man turi atstovauti teisininkas? b)
c) Kiek išsamiai reikia  nurodyti reikalavimo pagrindą? c)
d) Ar turiu pateikti rašytinių ieškinio įrodymų? d)
1.4. Prašymo atmetimas 1.4.
1.5. Apeliacinis skundas 1.5.
1.6. Prieštaravimo pareiškimas 1.6.
1.7. Pasekmės, pareiškus prieštaravimą 1.7.
1.8. Pasekmės, nepareiškus  prieštaravimo 1.8.
2. Jeigu atsakymas į 1 klausimą yra neigiamas, aprašykite greičiausią ir  ekonomiškiausią procedūrą, taikytiną ieškiniams, kurie tikriausiai nebus užginčijami, apibūdinkite tuos pačius aspektus ir atsakykite į tuos pačius klausimus, jei taikytina, kaip nurodyta pirmiau, kalbant apie vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūrą.   2.
NEDIDELIŲ IEŠKINIŲ PROCEDŪROS NEDIDELIŲ IEŠKINIŲ PROCEDŪROS
1. Speciali nedidelių ieškinių procedūra 1.
1.1. Procedūros taikymo sritis ir ribos 1.1.
1.2. Procedūros taikymas 1.2.
1.3. Formos 1.3.
1.4. Pagalba 1.4.
1.5. Įrodymų pateikimo taisyklės 1.5.
1.6. Rašytinė arba žodinė procedūra 1.6.
1.7. Sprendimo turinys 1.7.
1.8. Išlaidų atlyginimas 1.8.
1.9. Galimybė apskųsti sprendimą apeliacine tvarka 1.9.
2. Jeigu atsakymas į 1 klausimą yra neigiamas (t.y. jeigu nėra konkrečios nedidelių ieškinių procedūros), bet vis dėlto yra tam tikrų procedūros supaprastinimų nagrinėjant nedidelius ieškinius (pvz., jei neviršijama tam tikra ribinė suma arba jei, neatsižvelgiant į ribinę sumą,  taikoma tam tikra nagrinėjimo tvarka), aprašykite šiuos procedūros supaprastinimus, apibūdinkite tuos pačius aspektus ir atsakykite į tuos pačius klausimus, jei taikytina, kaip nurodyta pirmiau, kalbant apie nedidelių ieškinių procedūrą. 2.

 

« Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Bendro pobūdžio informacija | Slovėnija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 28-09-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė