Euroopan komissio > EOV > Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt > Slovenia

Uusin päivitys: 17-08-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Slovenia

 

SISÄLLYSLUETTELO

MAKSUSUORITUSMÄÄRÄYKSEEN SOVELLETTAVA MENETTELY MAKSUSUORITUSMÄÄRÄYKSEEN SOVELLETTAVA MENETTELY
1. Maksusuoritusmääräykseen sovellettavan menettelyn olemassaolo 1.
1.1. Menettelyn soveltamisala 1.1.
a) Minkälaisiin saataviin menettely soveltuu (esim. vain rahasaatavat, vain sopimukseen perustuvat saatavat)? a)
b) Onko saatavan arvolle asetettu yläraja? b)
c) Onko menettelyn käyttö vapaaehtoista vai pakollista? c)
d) Soveltuuko menettely, jos vastaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa? d)
1.2. Toimivaltainen tuomioistuin 1.2.
1.3. Muotovaatimukset 1.3.
a) Onko vakiolomakkeen käyttäminen pakollista? (Jos on, mistä lomakkeita saa?) a)
b) Täytyykö käyttää lakimiestä? b)
c) Kuinka yksityiskohtaisesti vaatimuksen peruste on kuvattava? c)
d) Onko saatavasta esitettävä kirjallista näyttöä? d)
1.4. Hakemuksen hylkääminen 1.4.
1.5. Muutoksenhaku 1.5.
1.6. Vaatimuksen vastustaminen 1.6.
1.7. Vastustamisen vaikutus 1.7.
1.8. Vastustamatta jättämisen vaikutus 1.8.
2. Jos vastaus kysymykseen 1 on kielteinen, kuvatkaa nopein ja kustannustehokkain käytettävissä oleva menettely sellaisten vaatimusten käsittelemiseksi, jotka todennäköisesti jäävät riitauttamatta, samalla tavalla ja vastaamalla samoihin kysymyksiin, jotka esitettiin edellä maksusuoritusmääräykseen sovellettavasta menettelystä, siltä osin kuin ne ovat sovellettavissa. 2.
VÄHÄISIÄ VAATIMUKSIA KOSKEVAT MENETTELYT VÄHÄISIÄ VAATIMUKSIA KOSKEVAT MENETTELYT
1. Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo 1.
1.1. Menettelyn soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto 1.1.
1.2. Menettelyn soveltaminen 1.2.
1.3. Lomakkeet 1.3.
1.4. Neuvonta 1.4.
1.5. Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt 1.5.
1.6. Kirjallinen vai suullinen menettely 1.6.
1.7. Tuomion sisältö 1.7.
1.8. Kulujen korvaaminen 1.8.
1.9. Muutoksenhakumahdollisuus 1.9.
2. Jos vastaus kysymykseen 1 on kielteinen (eli ei ole erillistä vähäisiä vaatimuksia koskevaa menettelyä), mutta vähäisten vaatimusten käsittelyä (eli tietyn rahamääräisen kynnyksen alittavat tapaukset tai tietyntyyppiset riita-asiat rahamääräisestä kynnyksestä riippumatta) on joiltain osin yksinkertaistettu, kuvatkaa nämä yksinkertaistetut prosessit samalla tavalla ja vastaamalla samoihin kysymyksiin, jotka esitettiin edellä vähäisiä vaatimuksia koskevasta menettelystä, siltä osin kuin ne ovat sovellettavissa. 2.

 

« Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Yleistä | Slovenia - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 17-08-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta