Europa-Kommissionen > ERN > Forenklede og hurtige procedurer > Slovenien

Seneste opdatering : 17-08-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Forenklede og hurtige procedurer - Slovenien

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

BETALINGSPÅBUDSPROCEDURER BETALINGSPÅBUDSPROCEDURER
1. Findes der en betalingspåbudsprocedure? Hvis ja: 1.
1.1. Procedurens omfang 1.1.
a) Hvilke krav kan komme på tale (f.eks. udelukkende pengekrav eller udelukkende kontraktkrav)? a)
b) Er der en øvre beløbsgrænse for kravet? b)
c) Er anvendelse af proceduren obligatorisk? c)
d) Kan proceduren anvendes, selv om sagsøgte har bopæl i en anden medlemsstat eller i et tredjeland? d)
1.2. Kompetent domstol 1.2.
1.3. Formkrav 1.3.
a) Skal der bruges en standardiseret formular? (og hvor kan den i givet fald fås?) a)
b) Skal jeg være repræsenteret af en advokat? b)
c) Hvor detaljeret skal jeg beskrive grunden til kravet? c)
d) Skal jeg forelægge skriftligt bevis for kravet? d)
1.4. Afvisning af anmodning 1.4.
1.5. Klageadgang 1.5.
1.6. Indsigelse 1.6.
1.7. Hvis der gøres indsigelse 1.7.
1.8. Hvis der ikke gøres indsigelse 1.8.
2. Hvis svaret på spørgsmål I er nej (dvs. at der ikke findes en særlig betalingspåbudsprocedure): beskriv den hurtigste og mest omkostningseffektive procedure til behandling af krav, som ikke ventes at blive bestridt. Følg i givet fald samme fremgangsmåde og besvar de samme spørgsmål som ovenfor.   2.
SMÅKRAVSPROCEDURER SMÅKRAVSPROCEDURER
1. Findes der en særlig procedure for småkrav? Hvis ja: 1.
1.1. Procedurens omfang, beløbsgrænse 1.1.
1.2. Anvendelse af proceduren 1.2.
1.3. Formularer 1.3.
1.4. Bistand 1.4.
1.5. Reglerne om bevisoptagelse 1.5.
1.6. Skriftlig eller mundtlig procedure 1.6.
1.7. Retsafgørelsens indhold 1.7.
1.8. Godtgørelse af omkostninger 1.8.
1.9. Klageadgang 1.9.
2. Hvis svaret på spørgsmål I er nej (dvs. at der ikke findes en særlig småkravsprocedure), men der alligevel findes visse procedureforenklinger i småkravssager (dvs. sager under en vis beløbsgrænse eller ved visse typer tvister uanset beløbsgrænse): beskriv i givet fald disse procedureforenklinger efter samme fremgangsmåde og ved at besvare de samme spørgsmål som ovenfor. 2.

 

« Forenklede og hurtige procedurer - Generelle oplysninger | Slovenien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 17-08-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige