Evropská komise > ESS > Zjednodušené a zrychlené řízení > Slovinsko

Poslední aktualizace: 17-08-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Zjednodušené a zrychlené řízení - Slovinsko

 

OBSAH

ŘÍZENÍ O PLATEBNÍM ROZKAZU ŘÍZENÍ O PLATEBNÍM ROZKAZU
1. Existence řízení o platebním rozkazu 1.
1.1. Působnost řízení 1.1.
a) Jaké druhy nároků jsou způsobilé (např. pouze peněžité nároky, pouze smluvní nároky apod.)? a)
b) Je stanovena horní hranice hodnoty nároku? b)
c) Je použití tohoto řízení volitelné nebo povinné? c)
d) Je možné použít toto řízení, pokud žalovaný žije v jiném členském státě nebo ve třetí zemi? d)
1.2. Příslušný soud 1.2.
1.3. Formální požadavky 1.3.
a) Je použití standardního tiskopisu povinné? (Pokud ano, kde jej mohu získat?) a)
b) Musím být zastoupen advokátem? b)
c) Jak podrobně musím nárok odůvodnit? c)
d) Musím předložit písemný důkaz o vzniku projednávaného nároku? d)
1.4. Zamítnutí žaloby 1.4.
1.5. Odvolání 1.5.
1.6. Odpor proti platebnímu rozkazu 1.6.
1.7. Účinek odporu proti platebnímu rozkazu 1.7.
1.8. Účinek nepodání odporu proti platebnímu rozkazu 1.8.
2. Pokud je odpověď na otázku I záporná, popište, prosím, nejrychlejší a nákladově nejúčinnější řízení, ve kterém lze projednat nároky, které pravděpodobně nebudou odmítnuty, a to případně podle stejné struktury a s použitím stejných otázek, jaké jsou uvedeny výše pro řízení o platebním rozkazu. 2.
ŘÍZENÍ O DROBNÝCH NÁROCÍCH ŘÍZENÍ O DROBNÝCH NÁROCÍCH
1. Existence řízení o drobných nárocích 1.
1.1. Působnost řízení, maximální hodnota nároku 1.1.
1.2. Použití řízení 1.2.
1.3. Tiskopisy 1.3.
1.4. Právní pomoc 1.4.
1.5. Pravidla pro dokazování 1.5.
1.6. Písemné nebo ústní řízení 1.6.
1.7. Obsah rozsudku 1.7.
1.8. Náhrada nákladů 1.8.
1.9. Možnost odvolání 1.9.
2. Pokud je odpověď na otázku I záporná (tj. pokud neexistuje zvláštní řízení o drobných nárocích), avšak přesto existují některá procesní zjednodušení v případech drobných nároků (tj. věcí, jejichž hodnota nepřesahuje určitou horní hranici vyjádřenou peněžitou částkou nebo některých druhů soudních sporů bez ohledu na horní hranici vyjádřenou peněžitou částkou), popište, prosím, tato procesní zjednodušení, a to případně podle stejné struktury a s použitím stejných otázek, jaké jsou uvedeny výše pro řízení o drobných nárocích. 2.

 

« Zjednodušené a zrychlené řízení - Obecné informace | Slovinsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 17-08-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království