Europeiska Kommissionen > ERN > Förenklade och påskyndade förfaranden > Rumänien

Senaste uppdatering: 13-03-2008
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Förenklade och påskyndade förfaranden - Rumänien

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Betalningsföreläggande Betalningsföreläggande
1. Finns det ett förfarande som är speciellt avsett för krav eller fordringar som sannolikt kommer att förbli obestridda? 1.
1.1. Vad kan man ansöka om i förfarandet? 1.1.
a) Vilka slags anspråk kan prövas? a)
b) Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas? b)
c) Är förfarandet obligatoriskt? c)
d) Är förfarandet tillämpligt även om svaranden bor i en annan medlemsstat eller i ett tredje land? d)
1.2. Behörig myndighet 1.2.
1.3. Formella krav på ansökan Vilka är de formella kraven på en ansökan om att utfärda ett betalningsföreläggande? 1.3.
a) Är det obligatoriskt att använda ett standardformulär? a)
b) Måste jag företrädas av en advokat? b)
c) Hur mycket i detalj måste grunderna för kravet anges? c)
d) Måste jag presentera skriftlig bevisning? d)
1.4. Avvisning 1.4.
1.5. Överklagande 1.5.
1.6. Bestridande 1.6.
1.7. Effekten av ett bestridande 1.7.
1.8. Effekten av att svaranden inte i rätt tid bestritt ansökningen? 1.8.
a) Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande? a)
b) Är utslaget slutligt eller är det fortfarande möjligt för svaranden att överklaga? b)
Tvister om mindre värden Tvister om mindre värden
1. Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden i Rumänien? 1.
1.1. Tröskelvärde 1.1.
1.2. Tillämpning 1.2.
1.3. Standardformulär 1.3.
1.4. Hjälp 1.4.
1.5. Regler för bevisupptagning 1.5.
1.6. Skriftligt förfarande 1.6.
1.7. Domens utformning 1.7.
1.8. Rättegångskostnader 1.8.
1.9. Överklagande 1.9.

 

« Förenklade och påskyndade förfaranden - Allmän information | Rumänien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 13-03-2008

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket