comisia europeană > RJE > Proceduri simplificate şi de urgenţă > România

Ultima actualizare: 03-12-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Proceduri simplificate şi de urgenţă - România

 

TABLE OF CONTENTS

Proceduri pentru ordonanţa de plată Proceduri pentru ordonanţa de plată
1. Existenţa unei proceduri pentru ordonanţa de plată 1.
1.1. Domeniul de aplicare a procedurii. Care este domeniul de aplicare a procedurii menţionate anterior? 1.1.
a) Ce tipuri de creanţe sunt eligibile (de exemplu doar creanţele pecuniare, doar creanţele legate de contracte etc.)? a)
b) Există o limită superioară cu privire la valoarea creanţei? b)
c) Folosirea acestei proceduri este opţională sau obligatorie? c)
d) Este disponibilă procedura dacă pârâtul locuieşte în alt stat membru sau într-o ţară terţă? d)
1.2. Instanţa competentă. Către care instanţă (sau autoritate) ar trebui adresată cererea de emitere a unei ordonanţe de plata? 1.2.
1.3. Condiţii de formă. Care sunt condiţiile de formă pentru o cerere de emitere a unei ordonanţe de plată? 1.3.
a) Este obligatorie folosirea unui formular standardizat? (dacă da, de unde poate fi obţinut acel formular?) a)
b) Trebuie să fiu reprezentat de un avocat? b)
c) Cât de detaliat trebuie să descriu motivul introducerii cererii? c)
d) Trebuie să prezint dovezi scrise în sprijinul cazului aflat în discuţie? Dacă da, care documente sunt admisibile ca probe? d)
1.4. Respingerea cererii. În ce împrejurări este respinsă cererea de emitere a unei ordonanţe de plată? Instanţa examinează motivarea cererii înainte de a emite o ordonanţă de plată? 1.4.
1.5. Căi de atac. Poate solicitantul să atace refuzul de a i se emite o ordonanţă de plată? 1.5.
1.6. Declaraţia de opoziţie. Dacă se emite o ordonanţă de plată, în cât timp i se permite pârâtului să conteste creanţa? Care sunt cerinţele legale, dacă există, ale unei declaraţii de opoziţie? 1.6.
1.7. Efectul declaraţiei de opoziţie. Ce se întâmplă dacă pârâtul contestă la timp creanţa în discuţie? Cauza este transferată către procedurile obişnuite automat sau la cerere? 1.7.
1.8. Efectul absenţei unei declaraţii de opoziţie. Ce se întâmplă dacă pârâtul nu reuşeşte să conteste la timp creanţa în discuţie? 1.8.
a) Ce trebuie făcut pentru obţinerea unei hotărâri executorii? a)
b) Această hotărâre este definitivă sau mai există posibilitatea ca pârâtul să facă recurs împotriva acestei hotărâri? b)
Proceduri pentru litigiile minore Proceduri pentru litigiile minore
1. Existenţa unei proceduri specifice pentru litigiile minore. Există o procedură pentru litigiile minore în România (adică o procedură specifică simplificată faţă de procedura obişnuită şi care se aplică în cauze situate sub un anumit prag financiar sau în anumite tipuri de litigii, fără a ţine seama de pragul financiar)? 1.
1.1. Sfera de aplicare a procedurii, pragul financiar 1.1.
1.2. Aplicarea procedurii 1.2.
1.3. Formulare 1.3.
1.4. Asistenţa 1.4.
1.5. Reguli privind strângerea probelor 1.5.
1.6. Procedură scrisă sau orală 1.6.
1.7. Conţinutul hotărârii 1.7.
1.8. Rambursarea cheltuielilor 1.8.
1.9. Posibilitatea de a ataca hotărârea 1.9.

 

« Proceduri simplificate şi de urgenţă - Informaţii generale | România - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 03-12-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit