Europese Commissie > EJN > Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures > Roemenië

Laatste aanpassing: 19-02-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures - Roemenië

 

INHOUDSOPGAVE

Bevel tot betaling Bevel tot betaling
1. Het bestaan van een procedure van rechterlijk bevel tot betaling 1.
1.1. Toepassingsgebied van de procedure 1.1.
a) Welke zaken komen in aanmerking voor deze procedure? a)
b) Bestaat er een maximum bedrag voor de waarde van de vordering? b)
c) Is het gebruik van deze procedure facultatief of verplicht? c)
d) Kan de procedure gebruikt worden als de schuldenaar in een andere lidstaat of buiten de EU woont? d)
1.2. Bevoegde gerecht. Aan welke rechtbank (of dienst) moet het verzoek om een betalingsbevel worden gericht? 1.2.
1.3. Vormvoorwaarden. Wat zijn de vormvereisten voor een verzoek om een betalingsbevel? 1.3.
a) Is het gebruik van een standaardformulier verplicht? (Zo ja, waar kan men dit formulier verkrijgen?) a)
b) Moet ik vertegenwoordigd worden door een advocaat? b)
c) Hoe gedetailleerd moet mijn beschrijving van de grondslag van de schuldvordering zijn? c)
d) Moet ik beschikken over geschreven bewijs omtrent de schuldvordering? Zo ja welke documenten mag ik daarvoor gebruiken? d)
1.4. Afwijzing van het verzoek. Onder welke omstandigheden wordt het verzoek om een betalingsbevel afgewezen? Onderzoekt de rechtbank de gronden van het verzoek voordat ze een betalingsbevel afgeeft? 1.4.
1.5. Hoger beroep (rechtsmiddel). Kan de verzoeker in beroep gaan tegen afwijzing van zijn vordering? 1.5.
1.6. Aanvechten van de beslissing. Wat is de termijn voor de verweerder om de beslissing aan te vechten, als een betalingsbevel wordt afgegeven? Welke juridische vereisten zijn er voor aanvechting? 1.6.
1.7. Gevolgen van de aanvechting van de schuldvordering. Wat gebeurt er als de gedaagde de vordering tijdig bestrijdt? Wordt de zaak van rechtswege of op verzoek verwezen voor behandeling volgens de gewone procedure? 1.7.
1.8. Wat als de schuldenaar de schuldvordering niet tijdig aanvecht? Wat gebeurt er als de gedaagde er niet in slaagt de vordering tijdig te bestrijden? 1.8.
a) Wat moet men doen om een uitvoerbare beslissing te verkrijgen? a)
b) Is deze beslissing definitief of is er nog een beroepsmogelijkheid? b)
Procedure voor kleine vorderingen Procedure voor kleine vorderingen
1. Het bestaan van een bijzondere procedure voor kleine vorderingen. Bestaat er een aparte procedure voor kleine vorderingen in Roemenië (een bijzondere procedure, eenvoudiger dan de gewone, die van toepassing is op bedragen onder een bepaalde grenswaarde of, voor vorderingen van bepaalde aard, ongeacht de waarde)? 1.
1.1. Reikwijdte van de procedure, grensbedrag 1.1.
1.2. Toepassen van de procedure 1.2.
1.3. Formulieren 1.3.
1.4. Rechtsbijstand 1.4.
1.5. Regels betreffende het bewijs 1.5.
1.6. Schriftelijke of mondelinge behandeling 1.6.
1.7. Inhoud van het vonnis 1.7.
1.8. Vergoeding van de (gerechts)kosten 1.8.
1.9. Mogelijkheid van hoger beroep 1.9.

 

« Vereenvoudigde procedures en spoedprocedures - Algemene informatie | Roemenië - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 19-02-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk