Kummissjoni Ewropea > NGE > Proċeduri simplifikati u maġġla > Rumanija

L-aħħar aġġornament: 06-05-2009
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Proċeduri simplifikati u maġġla - Rumanija

 

LISTA TAL- KONTENUT

Proċeduri għal ordni ta’ ħlas Proċeduri għal ordni ta’ ħlas
1. L-eżistenza ta’ proċedura ta’ ordni ta’ ħlas 1.
1.1. Skop tal-proċedura 1.1.
a) X’xorta ta’ talbiet huma eliġibbli (e.g. talbiet ta’ flus biss, talbiet kuntrattwali biss)? a)
b) Hemm limitu massimu għall-valur tat-talba? b)
c) L-użu tal-proċedura huwa fakultattiv jew obbligatorju? c)
d) Il-proċedura tista’ tintuża jekk il-konvenut ikun jgħix fi Stat Membru ieħor jew fi stat terz? d)
1.2. Qorti kompetenti. Lil liema qorti (jew awtorità) għandha tkun indirizzata talba biex tinħareġ ordni ta’ ħlas? 1.2.
1.3. Rekwiżiti formali. Liema huma r-rekwiżiti formali għal talba biex tinħareġ ordni ta’ ħlas? 1.3.
a) L-użu mandatorju ta’ formola standardizzata huwa obbligatorju? (jekk huwa hekk, dik il-formola minn fejn tista’ tinkiseb?) a)
b) Ikolli nkun rappreżentat minn avukat? b)
c) F’kemm dettall għandi niddeskrivi r-raguni għat-talba? c)
d) Ikolli nippreżenta prova bil-miktub dwar it-talba inkwistjoni? Jekk iva, liema dokumenti jkunu ammissbli bħala prova? d)
1.4. Applikazzjoni mhux milqugħa. F’liema ċirkustanzi l-applikazzjoni għal ordni ta’ ħlas ma tintlaqax? Il-qorti teżamina r-raġunijiet tal-applikazzjoni qabel ma’ toħroġ ordni ta’ ħlas? 1.4.
1.5. Appell. Jista’ min jagħmel it-talba jappella kontra ċ-ċaħda li tinħareġ ordni ta’ ħlas? 1.5.
1.6. Dikjarazzjoni ta’ oppożizzjoni. Jekk tinħareġ ordni ta’ ħlas, kemm ikollu żmien il-konvenut biex jopponi t-talba? X’inhuma r-rekwiżiti legali, jekk hemm, ta’ dikjarazzjoni ta’ oppożizzjoni? 1.6.
1.7. L-effett ta’ dikjarazzjoni ta’ oppożizzjoni. X’jiġri jekk il-konvenut jirrifjuta t-talba fil-ħin? Il-każ ikun ittrasferit biex ikun hemm arranġament skont il-proċeduri ordinarji b’mod awtomatiku jew għandha ssir talba? 1.7.
1.8. L-effett ta’ nuqqas ta’ dikjarazzjoni ta’ oppożizzjoni. X’jiġri jekk il-konvenut ma jirnexxilux jikkontesta t-talba fil-ħin? 1.8.
a) X’ikun jeħtieġ isir biex tinkiseb sentenza ta’ eżekuzzjoni? a)
b) Din id-deċiżjoni hija finali jew ikun għad hemm il-possibiltà għall-konvenut li jappella kontra dik id-deċiżjoni? b)
Proċeduri għal talbiet żgħar Proċeduri għal talbiet żgħar
1. L-eżistenza ta’ proċedura speċifika għal talbiet żgħar. Teżisti proċedura għal talbiet żgħar fir-Rumanija (jiġifieri proċedura speċifika, aktar sempliċi mill-proċedura regolari, li tapplika għal somom ta’ anqas minn ċertu limitu finanzjarju jew, għal ċerti tipi ta’ talba, irrispettivament mil-limitu finanzjarju)? 1.
1.1. L-ambitu tal-proċedura, limitu 1.1.
1.2. L-applikazzjoni tal-proċedura 1.2.
1.3. Formoli 1.3.
1.4. Assistenza 1.4.
1.5. Regoli dwar is-smigħ ta’ xhieda 1.5.
1.6. Proċedura bil-miktub 1.6.
1.7. Il-kontenut ta’ sentenza 1.7.
1.8. Rimborż ta’ spejjeż 1.8.
1.9. Possibiltà ta’ appell 1.9.

 

Aktar tagħrif

Jekk it-tweġiba għall-Mistoqsija 1 hija fin-negattiv (jiġifieri li m'hemmx proċedura speċifika għal talbiet żgħar), iżda għad hemm ċerti simplifikazzjonijiet proċedurali għal każijiet li jinvolvu talbiet żgħar (jiġifieri każijiet taħt ċertu limitu finanzjarju jew, għal ċerti tipi ta' talba, irrispettivament mil-limitu finanzjarju), jekk jogħġbok iddeskrivi simplifikazzjonijiet bħal dawn skont l-istess tifsila u li jwieġbu l-istess mistoqsijiet bħal dawk ta' hawn fuq dwar il-proċedura għal talbiet żgħar, jekk ikunu japplikaw.

« Proċeduri simplifikati u maġġla - Informazzjoni Ġenerali | Rumanija - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 06-05-2009

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit