Euroopan komissio > EOV > Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt > Romania

Uusin päivitys: 04-12-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Romania

 

SISÄLLYSLUETTELO

Riidattomien saatavien velkomusprosessi Riidattomien saatavien velkomusprosessi
1. Riidattomien saatavien velkomusprosessin olemassaolo 1.
1.1. Menettelyn soveltamisala. 1.1.
a) Minkälaisiin saataviin menettely soveltuu (esim. vain rahasaatavat, vain sopimukseen perustuvat saatavat)? a)
b) Onko menettelyssä säädetty siinä käsiteltäville vaatimuksille määrällinen yläraja? b)
c) Onko menettelyn käyttö vapaaehtoista vai pakollista? c)
d) Soveltuuko menettely, jos vastaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa? d)
1.2. Toimivaltainen tuomioistuin. Mille tuomioistuimelle (tai viranomaiselle) maksamismääräystä koskeva hakemus on esitettävä? 1.2.
1.3. Muotovaatimukset. Mitä muotovaatimuksia maksamismääräystä koskevaan hakemukseen sovelletaan? 1.3.
a) Onko vakiolomakkeen käyttäminen pakollista? (Jos on, mistä lomakkeita saa?) a)
b) Täytyykö minun käyttää lakimiestä? b)
c) Kuinka yksityiskohtaisesti minun täytyy kuvailla vaatimuksen peruste? c)
d) Täytyykö minun esittää kirjallista näyttöä saatavasta? Jos, niin mitkä asiakirjat ovat hyväksyttäviä todisteita? d)
1.4. Hakemuksen hylkääminen. Missä tilanteissa maksamismääräystä koskeva hakemus hylätään? Tutkiiko tuomioistuin hakemuksen perusteet ennen maksamismääräyksen antamista? 1.4.
1.5. Muutoksenhaku. Voiko velkoja hakea muutosta maksamismääräyksen epäämistä koskevaan päätökseen? 1.5.
1.6. Kantajan vaatimuksen vastustaminen. Jos maksamismääräys annetaan, minkä ajan kuluessa vastaajan on ilmoitettava vastustamisestaan? Millaisia lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia vastustamisesta ilmoittamiseen sovelletaan? 1.6.
1.7. Vastustamisen vaikutus. Mitä tapahtuu, jos vastaaja ilmoittaa määräajan kuluessa vastustavansa kannetta? Siirretäänkö asia ratkaistavaksi tavanomaisessa menettelyssä automaattisesti vai hakemuksesta? 1.7.
1.8. Seuraus siitä, ettei vastaaja vastusta kannetta. Mitä tapahtuu, jos vastaaja ei vastusta vaatimusta ajoissa? 1.8.
a) Mitä tulee tehdä, jotta tuomiosta tulisi täytäntöönpanokelpoinen? a)
b) Onko tämä tuomio lopullinen vai voiko vastaaja edelleen valittaa siitä? b)
Vähäisiä vaatimuksia koskevat menettelyt Vähäisiä vaatimuksia koskevat menettelyt
1. Vähäisiä vaatimuksia koskevien menettelyjen olemassaolo. Onko käytössä vähäisiä vaatimuksia koskeva menettely (toisin sanoen erityismenettely, joka on yksinkertaisempi kuin tavanomainen menettely ja jota sovelletaan tietyn raja-arvon alittaviin saataviin tai tietyntyyppisiin vaateisiin vaatimuksen rahamäärän suuruudesta riippumatta)? 1.
1.1. Menettelyn soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto 1.1.
1.2. Menettelyn soveltaminen 1.2.
1.3. Lomakkeet 1.3.
1.4. Neuvonta 1.4.
1.5. Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt 1.5.
1.6. Kirjallinen menettely 1.6.
1.7. Tuomion sisältö 1.7.
1.8. Kulujen korvaaminen 1.8.
1.9. Muutoksenhakumahdollisuus 1.9.

 

« Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Yleistä | Romania - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 04-12-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta