Evropská komise > ESS > Zjednodušené a zrychlené řízení > Rumunsko

Poslední aktualizace: 06-05-2009
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Zjednodušené a zrychlené řízení - Rumunsko

 

OBSAH

Řízení o platebním rozkazu Řízení o platebním rozkazu
1. Existence řízení o platebním rozkazu 1.
1.1. Rozsah řízení 1.1.
a) Jaké druhy pohledávek je možno uplatnit (např. pouze peněžité pohledávky, pouze smluvní pohledávky)? a)
b) Je stanovena horní hranice hodnoty pohledávky? b)
c) Je využití tohoto řízení fakultativní, nebo obligatorní? c)
d) Lze toto řízení použít, pokud žalovaný žije v jiném členském státě nebo v třetí zemi? d)
1.2. Příslušný soud. Kterému soudu (nebo orgánu) je nutno podat návrh na vydání platebního rozkazu? 1.2.
1.3. Formální požadavky. Jaké jsou formální požadavky na návrh na vydání platebního rozkazu? 1.3.
a) Je použití standardního tiskopisu povinné? (Pokud ano, kde je možno tento tiskopis získat?) a)
b) Musím být zastoupen advokátem? b)
c) Jak podrobně musí být návrh odůvodněn? c)
d) Musím předložit písemný důkaz týkající se sporné pohledávky? Pokud ano, jaké dokumenty jsou přijatelné jako důkaz? d)
1.4. Zamítnutí nároku. V jakém případě je návrh na vydání platebního rozkazu zamítnut? Zkoumá soud důvody pro podání návrhu před vydáním platebního rozkazu? 1.4.
1.5. Opravné prostředky. Může navrhovatel podat opravný prostředek proti odmítnutí vydat platební rozkaz? 1.5.
1.6. Odpor proti platebnímu příkazu. Pokud byl vydán platební příkaz, jak dlouho má žalovaný na podání odporu? Jaké jsou právní požadavky na podání odporu? 1.6.
1.7. Účinky odporu proti platebnímu rozkazu. Co se stane, pokud žalovaný odmítne nárok včas? Je věc postoupena k vyřešení podle běžných postupů automaticky, nebo na základě návrhu? 1.7.
1.8. Účinek nepodání odporu proti platebnímu rozkazu. Co se stane, pokud žalovaný nenapadne nárok včas? 1.8.
a) Jak je třeba postupovat k získání vykonatelného rozhodnutí? a)
b) Je toto rozhodnutí konečné, nebo je možnost, aby se žalovaný proti tomuto rozhodnutí odvolal? b)
Řízení o drobných nárocích Řízení o drobných nárocích
1. Existence zvláštního řízení o drobných nárocích. Existuje v Rumunsku řízení o drobných nárocích (např. zvláštní řízení, jednodušší než běžné řízení, které se vztahuje na částky nižší než určitá finanční prahová hodnota nebo pro určité dluhy pohledávek bez ohledu na finanční prahovou hodnotu)? 1.
1.1. Rozsah řízení, prahová hodnota 1.1.
1.2. Použití řízení 1.2.
1.3. Tiskopisy 1.3.
1.4. Pomoc 1.4.
1.5. Pravidla pro získávání důkazů 1.5.
1.6. Písemné řízení 1.6.
1.7. Obsah rozhodnutí 1.7.
1.8. Náhrada nákladů 1.8.
1.9. Možnost odvolání 1.9.

 

Bližší informace

Je-li odpověď na otázku č. 1 záporná (tj. neexistuje žádné zvláštní řízení o drobných nárocích), existuje však určité procesní zjednodušení u věcí týkajících se drobných nároků (jmenovitě věcí s hodnotou nižší než určitá finanční prahová hodnota, nebo u určitých druhů pohledávek bez ohledu na finanční prahovou hodnotu), popište toto zjednodušení podle stejného rozčlenění a odpovězte na stejné otázky, jako jsou výše uvedené otázky ohledně řízení o drobných nárocích, jsou-li použitelné.

« Zjednodušené a zrychlené řízení - Obecné informace | Rumunsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 06-05-2009

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království