Europeiska Kommissionen > ERN > Förenklade och påskyndade förfaranden > Portugal

Senaste uppdatering: 15-01-2009
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Förenklade och påskyndade förfaranden - Portugal

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Betalningsföreläggande Betalningsföreläggande
1. Finns det ett förfarande för betalningsföreläggande? 1.
1.1. Förfarandet räckvidd 1.1.
a) Vilka slags anspråk kan prövas? a)
b) Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas? b)
c) Är förfarandet obligatoriskt? c)
d) Är förfarandet tillämpligt även om svaranden bor i en annan medlemsstat eller i ett tredje land? d)
1.2. Behörig domstol 1.2.
1.3. Formella krav på ansökan 1.3.
1.4. Avvisning 1.4.
1.5. Överklagande 1.5.
1.6. Bestridande 1.6.
1.7. Effekten av ett bestridande 1.7.
1.8. Effekten av att svaranden inte bestritt ansökan? 1.8.
Tvister om mindre värden Tvister om mindre värden
1. Förfarande för tvister om mindre värden. Finns det ett förfarande för tvistemål av mindre värde (dvs. ett särskilt förfarande som är enklare än det vanliga förfarandet och som tillämpas på ärenden som understiger ett visst penningbelopp eller, vid vissa tvister, oavsett penningbelopp.)? 1.
1.1. Tröskelvärde 1.1.
1.2. Ansökan 1.2.
1.3. Standardformulär 1.3.
1.4. Hjälp 1.4.
1.5. Regler för bevisupptagning 1.5.
1.6. Muntligt eller skriftligt förfarande 1.6.
1.7. Domens utformning 1.7.
1.8. Rättegångskostnader 1.8.
1.9. Överklagande 1.9.

 

Ytterligare information

Mer information finns på följande webbplatser:

 • http://www.stj.pt English - français - português- Supremo Tribunal de Justiça (högsta domstolen)
 • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ português - Conselho Superior da Magistratura (högsta domstolsrådet)
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português- Ministério da Justiça (justitieministeriet)
 • http://trl.pt/ português - Tribunal da Relação de Lisboa (appellationsdomstolen i Lissabon)
 • http://www.trc.pt/ português - Tribunal da Relação de Coimbra (appellationsdomstolen i Coimbra)
 • http://www.tre.pt English - français - português - Tribunal da Relação de Évora (appellationsdomstolen i Évora)
 • http://www.trp.pt português - Tribunal da Relação de Porto (appellationsdomstolen i Porto)
 • http://dre.pt/ português - Lagstiftning online
 • http://www.itij.mj.pt português - rättsdatabaser
 • http://www.dgaj.mj.pt/ English - português Direcção-Geral da Administração da Justiça (central förvaltningsmyndighet för rättsväsendet; här finns bland annat information om domstolarna, domstolarnas geografiska behörighetsområden och exekutionsväsendet)
 • http://www.tribunaisnet.mj.pt/ português - Portalen TribunaisNet (från denna portal kan du ladda ner formuläret för ansökan om betalningsföreläggande)
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (justitieministerns lagstiftnings- och planeringsavdelning)
 • http://www.asjp.pt/ português - Associação Sindical dos Juízes Portugueses (Portugisiska domarsamfundet)
 • http://www.smmp.pt/ português - Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (åklagarsamfundet)
 • http://www.oa.pt/ português - Ordem dos Advogados (advokatsamfundet)

« Förenklade och påskyndade förfaranden - Allmän information | Portugal - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 15-01-2009

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket