Evropska komisija > EPM > Poenostavljeni in pospešeni postopki > Portugalska

Zadnja sprememba: 12-02-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Poenostavljeni in pospešeni postopki - Portugalska

 

KAZALO

Postopki za plačilni nalog Postopki za plačilni nalog
1. Obstoj postopka za plačilni nalog 1.
1.1. Obseg postopka 1.1.
a) Katere vrste zahtevkov so upravičene? a)
b) Ali obstaja zgornja meja v zvezi z vrednostjo zahtevka? b)
c) Ali je uporaba tega postopka izbirna ali obvezna? c)
d) Ali je postopek na voljo, če toženec živi v drugi državi članici ali v tretji državi? d)
1.2. Pristojno sodišče 1.2.
1.3. Formalne zahteve 1.3.
1.4. Zavrnitev zahtevka 1.4.
1.5. Pritožba 1.5.
1.6. Ugovor 1.6.
1.7. Učinek ugovora 1.7.
1.8. Učinek odsotnosti ugovora 1.8.
Postopki za spore majhne vrednosti Postopki za spore majhne vrednosti
1. Obstoj posebnega postopka za spore majhne vrednosti.

Ali obstaja postopek za spore majhne vrednosti (npr. posebni postopek, ki je enostavnejši kot splošni postopek, in velja, kadar je zadevni znesek pod določeno denarno mejno vrednostjo, ali pri nekaterih vrstah pravnih sporov, ne glede na denarno mejno vrednost)? 1.

1.1. Obseg postopka 1.1.
1.2. Uporaba postopka 1.2.
1.3. Obrazci 1.3.
1.4. Pomoč 1.4.
1.5. Pravila o pridobivanju dokazov 1.5.
1.6. Pisni ali ustni postopek 1.6.
1.7. Vsebina sodne odločbe 1.7.
1.8. Povračilo stroškov 1.8.
1.9. Možnost pritožbe 1.9.

 

Nadaljnje informacije

Dodatne informacije najdete na naslednjih spletnih straneh:

 • http://www.stj.pt English - français - português- Vrhovno sodišče;
 • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ português - Višji sodni svet;
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Ministrstvo za pravosodje;
 • http://trl.pt/ português - Pritožbeno sodišče v Lizboni;
 • http://www.trc.pt/ português - Pritožbeno sodišče v Coimbri;
 • http://www.tre.pt English - français - português- Pritožbeno sodišče v Évori;
 • http://www.trp.pt português - Pritožbeno sodišče v Oportu;
 • http://dre.pt/ português - zakonodaja na spletu;
 • http://www.itij.mj.pt português - pravna podatkovna baza;
 • http://www.dgaj.mj.pt/ English - português - Generalni direktorat za pravosodje (med drugim zagotavlja kontaktne informacije, informacije o geografski pristojnosti sodišč in dostop do spletne strani sodnih uradnikov);
 • http://www.tribunaisnet.mj.pt/ português - spletni portal, kjer najdete obrazec za plačilni nalog;
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - Urad za pravno politiko in načrtovanje, Ministrstvo za pravosodje;
 • http://www.asjp.pt/ português - Združenje portugalskih sodnikov;
 • http://www.smmp.pt/ português - Združenje tožilcev državnega tožilstva;
 • http://www.oa.pt/ português - Združenje odvetnikov.

« Poenostavljeni in pospešeni postopki - Splošne informacije | Portugalska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 12-02-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo