Európska komisia > EJS > Zjednodušené a zrýchlené konania > Portugalsko

Posledná úprava: 10-01-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Zjednodušené a zrýchlené konania - Portugalsko

 

OBSAH

Konanie o vydanie platobného rozkazu Konanie o vydanie platobného rozkazu
1. Existencia konania o vydanie platobného rozkazu 1.
1.1. Rozsah konania 1.1.
a) Aké druhy pohľadávok možno uplatniť v tomto konaní? a)
b) Existuje maximálna hodnota pohľadávky? b)
c) Je použitie tohto konania fakultatívne alebo obligatórne? c)
d) Možno toto konanie použiť, ak má odporca bydlisko v inom členskom štáte alebo v tretej krajine? d)
1.2. Súdna príslušnosť 1.2.
1.3. Formálne požiadavky 1.3.
1.4. Zamietnutie návrhu 1.4.
1.5. Odvolanie 1.5.
1.6. Odpor 1.6.
1.7. Účinky odporu 1.7.
1.8. Účinky nepodania odporu 1.8.
Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu
1. Existencia osobitného konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Existuje konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (t. j. osobitné konanie, ktoré je zjednodušené v porovnaní s riadnym konaním a ktoré sa používa v prípadoch, v ktorých je hodnota sporu nižšia ako určitý peňažný limit, alebo v niektorých druhoch konaní bez ohľadu na peňažný limit)? 1.
1.1. Rozsah konania 1.1.
1.2. Použitie konania 1.2.
1.3. Formuláre 1.3.
1.4. Pomoc 1.4.
1.5. Predpisy týkajúce sa vykonávania dôkazov 1.5.
1.6. Písomné alebo ústne konanie 1.6.
1.7. Obsah rozsudku 1.7.
1.8. Náhrada trov 1.8.
1.9. Prípustnosť odvolania 1.9.

 

Bližšie informácie

Bližšie informácie môžete získať na týchto internetových stránkach:

 • http://www.stj.pt English - français - português - Najvyšší súd;
 • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ English - português - Vyššia súdna rada;
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Ministerstvo spravodlivosti;
 • http://trl.pt/ português - Odvolací súd v Lisabone;
 • http://www.trc.pt/ português - Odvolací súd v Coimbre;
 • http://www.tre.pt English - français - português - Odvolací súd v Évore;
 • http://www.trp.pt português - Odvolací súd v Oporte;
 • http://dre.pt/ português - internetový prístup k právnym predpisom;
 • http://www.itij.mj.pt português - právna databáza;
 • http://www.dgaj.mj.pt/ português - Generálne riaditeľstvo pre justíciu (okrem iného poskytuje informácie o kontaktných údajoch a miestnej príslušnosti súdov a prístup na internetovú stránku súdnych zamestnancov);
 • http://www.tribunaisnet.mj.pt/ português - internetový portál, kde nájdete formulár návrhu na vydanie platobného rozkazu;
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - Úrad pre legislatívnu politiku a plánovanie, ministerstvo spravodlivosti;
 • http://www.asjp.pt/ português - profesijné združenie portugalských sudcov;
 • http://www.smmp.pt/ português - profesijné združenie zamestnancov prokuratúry;
 • http://www.oa.pt/ português - združenie advokátov.

« Zjednodušené a zrýchlené konania - Všeobecné informácie | Portugalsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 10-01-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo