Kummissjoni Ewropea > NGE > Proċeduri simplifikati u maġġla > Portugall

L-aħħar aġġornament: 10-01-2007
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Proċeduri simplifikati u maġġla - Portugall

 

LISTA TAL- KONTENUT

Il-proċedura ta’ ordni ta’ ħlas  Il-proċedura ta’ ordni ta’ ħlas 
1. L-eżistenza ta’ proċedura ta’ ordni ta’ ħlas 1.
1.1. L-ambitu tal-proċedura 1.1.
a) Liema tipi ta’ talbiet huma eliġibbli? a)
b) Hemm xi limitu dwar il-valur tat-talba? b)
c) L-użu ta’ dik il-proċedura huwa fakultattiv jew obbligatorju? c)
d) Il-proċedura hija disponibbli jekk il-konvenut jkun jgħix fi Stat Membru ieħor jew f’pajjiż terz? d)
1.2. Il-qorti kompetenti 1.2.
1.3. Ir-rekwiżiti formali 1.3.
1.4. Iċ-ċaħda ta’ l-applikazzjoni 1.4.
1.5. L-appell 1.5.
1.6. Id-dikjarazzjoni ta’ oppożizzjoni 1.6.
1.7. L-effett tad-dikjarazzjoni ta’ oppożizzjoni 1.7.
1.8. L-effett ta’ nuqqas ta’ dikjarazzjoni ta’ oppożizzjoni 1.8.
Il-proċeduri għal talbiet żgħar Il-proċeduri għal talbiet żgħar
1. L-eżistenza ta’ proċedura speċifika għal talbiet żgħar. Teżisti proċedura għal talbiet żgħar (jiġifieri proċedura speċjali li hija aktar sempliċi mill-proċedura ordinarja u li tapplika f’każijiet fejn l-ammont in kwistjoni jkun inqas minn ċertu limitu monetarju jew, għal ċertu tipi ta’ tilwim, irrispettivament minn xi limitu monetarju)? 1.
1.1. L-ambitu tal-proċedura 1.1.
1.2. L-applikazzjoni tal-proċedura 1.2.
1.3. Il-formoli 1.3.
1.4. L-assistenza 1.4.
1.5. Ir-regoli li jikkonċernaw it-teħid ta’ l-evidenza 1.5.
1.6. Il-proċedura bil-miktub jew orali 1.6.
1.7. Il-kontenut tas-sentenza 1.7.
1.8. Ir-rimborż ta’ l-ispejjeż 1.8.
1.9. Il-possibilità ta’ appell 1.9.

 

Aktar tagħrif

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb fil-websites li ġejjin:

 • http://www.stj.pt English - français - português - Il-Qorti Suprema tal-Ġustizzja;
 • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ English - português - Il-Kunsill Ogħla tal-Ġudikatura;
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Il-Ministeru tal-Ġustizzja;
 • http://trl.pt/ português - Il-Qorti ta’ l-Appell ta’ Liżbona;
 • http://www.trc.pt/ português - Il-Qorti ta’ l-Appell f’Coimbra;
 • http://www.tre.pt English - français - português - Il-Qorti ta’ l-Appell f’Évora;
 • http://www.trp.pt português - Il-Qorti ta’ l-Appell f’Oporto;
 • http://dre.pt/ português - il-leġislazzjoni online;
 • http://www.itij.mj.pt português - database legali;
 • http://www.dgaj.mj.pt/ português - Id-Direttorat-Ġenerali għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja (li jipprovdi informazzjoni inter alia fuq id-dettalji ta’ kuntatt u l-ġurisdizzjoni ġeografika tal-qrati u aċċess għall-website ta’ l-uffiċjali tal-qorti);
 • http://www.tribunaisnet.mj.pt/ português - il-portal fuq l-internet fejn wieħed jista’ jsib il-formola ta’ applikazzjoni għal ordni ta’ ħlas;
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - L-Uffiċċju tal-Politika Legali u l-Ippjanar, il-Ministeru tal-Ġustizzja;
 • http://www.asjp.pt/ português - l-assoċjazzjoni professjonali ta’ l-imħallfin Portugiżi;
 • http://www.smmp.pt/ português - l-assoċjazzjoni professjonali ta’ uffiċjali ta’ l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku;
 • http://www.oa.pt/ português - l-assoċjazzjoni ta’ l-avukati.

« Proċeduri simplifikati u maġġla - Informazzjoni Ġenerali | Portugall - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 10-01-2007

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit