Europos Komisija > ETIT > Supaprastinti ir pagreitinti procesai > Portugalija

Naujausia redakcija: 10-01-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Portugalija

 

TURINIO LENTELE

Vykdomojo rašto dėl apmokėjimo išdavimo procedūra Vykdomojo rašto dėl apmokėjimo išdavimo procedūra
1. Vykdomojo rašto dėl apmokėjimo išdavimo procedūros buvimas 1.
1.1. Procedūros taikymo sritis 1.1.
a) Kokių rūšių ieškiniai atitinka šios procedūros taikymo kriterijus? a)
b) Ar ieškinio vertei taikoma viršutinė riba? b)
c) Ar taikyti šią procedūrą yra neprivaloma, ar privaloma? c)
d) Ar galima pasinaudoti šia procedūra, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje? d)
1.2. Kompetentingas teismas 1.2.
1.3. Oficialūs reikalavimai 1.3.
1.4. Prašymo atmetimas 1.4.
1.5. Apeliacinis skundas 1.5.
1.6. Nesutikimo pareiškimas 1.6.
1.7. Nesutikimo pareiškimo poveikis 1.7.
1.8. Nesutikimo pareiškimo nebuvimo poveikis 1.8.
Reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra Reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra
1. Reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros buvimas. Ar egzistuoja konkreti reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra (t. y. konkreti procedūra, kuri yra paprastesnė nei įprastos procedūros ir taikoma tais atvejais, kai ginčijama suma yra mažesnė nei nustatyta riba, arba nagrinėjant tam tikrus piniginius reikalavimus, nepaisant jų dydžio)? 1.
1.1. Procedūros taikymo sritis 1.1.
1.2. Procedūros taikymas 1.2.
1.3. Formos 1.3.
1.4. Pagalba 1.4.
1.5. Įrodymų pateikimo tvarka 1.5.
1.6. Rašytinė ir žodinė procedūra 1.6.
1.7. Sprendimo turinys 1.7.
1.8. Išlaidų atlyginimas 1.8.
1.9. Galimybė apskųsti sprendimą apeliacine tvarka 1.9.

 

Papildoma informacija

Papildomos informacijos galima rasti šiuose interneto tinklalapiuose:

 • http://www.stj.pt English - français - português - Aukščiausiasis Teismas;
 • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ English - português - Aukščiausioji teisėjų taryba;
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Teisingumo ministerija;
 • http://trl.pt/ português - Lisabonos apeliacinis teismas;
 • http://www.trc.pt/ português - Koimbros apeliacinis teismas;
 • http://www.tre.pt English - français - português - Évoros apeliacinis teismas;
 • http://www.trp.pt português - Oporto apeliacinis teismas;
 • http://dre.pt/ português - tiesioginė prieiga prie įstatymų;
 • http://www.itij.mj.pt português - teisinė duomenų bazė;
 • http://www.dgaj.mj.pt/ português - Teisingumo vykdymo generalinis direktoratas (inter alia suteikiama informacija apie teismų kontaktus, teritorinę jurisdikciją ir pateikiama nuoroda į teismo pareigūnų interneto tinklalapį);
 • http://www.tribunaisnet.mj.pt/ português - interneto tinklalapis, kuriame galima rasti prašymo išduoti vykdomąjį raštą dėl apmokėjimo formą;
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - Teisingumo ministerijos Teisinės politikos ir planavimo departamentas;
 • http://www.asjp.pt/ português - Portugalijos teisėjų profesinė asociacija;
 • http://www.smmp.pt/ português - prokurorų įstaigų tarnautojų profesinė asociacija;
 • http://www.oa.pt/ português - advokatų asociacija.

« Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Bendro pobūdžio informacija | Portugalija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 10-01-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė