Euroopan komissio > EOV > Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt > Portugali

Uusin päivitys: 15-01-2009
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Portugali

 

SISÄLLYSLUETTELO

Maksusuoritusmääräykseen sovellettava menettely Maksusuoritusmääräykseen sovellettava menettely
1. Maksusuoritusmääräykseen sovellettavan menettelyn olemassaolo 1.
1.1. Menettelyn soveltamisala 1.1.
a) Minkälaisiin saataviin menettely soveltuu? a)
b) Onko saatavan arvolle asetettu yläraja? b)
c) Onko menettelyn käyttö vapaaehtoista vai pakollista? c)
d) Soveltuuko menettely, jos vastaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa? d)
1.2. Toimivaltainen tuomioistuin 1.2.
1.3. Muotovaatimukset 1.3.
1.4. Hakemuksen hylkääminen 1.4.
1.5. Muutoksenhaku 1.5.
1.6. Vaatimuksen vastustaminen 1.6.
1.7. Vastustamisen vaikutus 1.7.
1.8. Vastustamatta jättämisen vaikutus 1.8.
Vähäisiä vaatimuksia koskevat menettelyt Vähäisiä vaatimuksia koskevat menettelyt
1. Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo (ts. tavanomaista menettelyä yksinkertaisempi menettely, jota sovelletaan silloin, kun vaatimuksen arvo jää alle tietyn rajan, tai tietyissä riita-asioissa vaatimuksen arvosta riippumatta) 1.
1.1. Menettelyn soveltamisala 1.1.
1.2. Menettelyn soveltaminen 1.2.
1.3. Lomakkeet 1.3.
1.4. Neuvonta 1.4.
1.5. Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt 1.5.
1.6. Kirjallinen vai suullinen menettely 1.6.
1.7. Tuomion sisältö 1.7.
1.8. Kulujen korvaaminen 1.8.
1.9. Muutoksenhakumahdollisuus 1.9.

 

Lisätietoja

Lisätietoja on saatavilla seuraavilta www-sivustoilta:

 • http://www.stj.pt  English - français - português - Supremo Tribunal de Justiça (korkein oikeus);
 • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ português - Conselho Superior da Magistratura (yleinen oikeusneuvosto);
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - - Ministério da Justiça (oikeusministeriö);
 • http://trl.pt/ português - Tribunal da Relação de Lisboa (Lissabonin ylioikeus);
 • http://www.trc.pt/ português - Tribunal da Relação de Coimbra (Coimbran ylioikeus);
 • http://www.tre.pt English - français -português Tribunal da Relação de Évora (Évoran ylioikeus);
 • http://www.trp.pt português - Tribunal da Relação do Porto (Porton ylioikeus);
 • http://dre.pt/ português - Lainsäädäntö verkossa;
 • http://www.itij.mj.pt português - Oikeudellinen tietokanta;
 • http://www.dgaj.mj.pt/ English - português - Direcção-Direcção-Geral da Administração da Justiça (oikeushallinnon keskusvirasto; antaa tietoja mm. yhteydenotoista tuomioistuimiin, niiden alueellisesta toimivallasta ja antaa käyttäjätunnukset Oficiais de Justiça -kotisivulle);
 • http://www.tribunaisnet.mj.pt/ português - Portaali, josta saa lomakkeen maksusuoritusmääräyksen hakemiseksi;
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (oikeusministeriön lainsäädäntöpolitiikan suunnitteluyksikkö);
 • http://www.asjp.pt/ português - Associação Sindical dos Juízes Portugueses (Portugalin tuomarien ammattiyhdistys);
 • http://www.smmp.pt/ português - Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (syyttäjien ammattiyhdistys);
 • http://www.oa.pt/ português- Ordem dos Advogados (asianajajaliitto).

« Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Yleistä | Portugali - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 15-01-2009

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta