Euroopa Komisjon > EGV > Liht- ja kiirmenetlused > Portugal

Viimati muudetud: 10-01-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Liht- ja kiirmenetlused - Portugal

 

SISUKORD

Maksekäsu menetlus Maksekäsu menetlus
1. Maksekäsu menetluse olemasolu 1.
1.1. Menetluse kohaldamisala 1.1.
a) Milliste nõuete puhul seda kohaldatakse? a)
b) Kas on kehtestatud sellise nõude ülemmäär? b)
c) Kas kõnealuse menetluse kasutamine on vabatahtlik või kohustuslik? c)
d) Kas kõnealust menetlust saab kasutada ka sel juhul, kui kostja elab teises liikmesriigis või kolmandas riigis?  d)
1.2. Pädev kohus  1.2.
1.3. Vorminõuded 1.3.
1.4. Avalduse rahuldamata jätmine  1.4.
1.5. Edasikaebamine  1.5.
1.6. Vastuväide  1.6.
1.7. Vastuväite esitamise tagajärjed  1.7.
1.8. Vastuväite esitamata jätmise tagajärjed 1.8.
Väikeste nõuete menetlemine Väikeste nõuete menetlemine
1. Väikeste nõuete menetluse olemasolu

Kas Portugalis on olemas väikeste nõuete menetlus (st erimenetlus, mis on tavamenetlusega võrreldes lihtsustatud ja mida kasutatakse nõuete puhul, mis jäävad teatavast künnishinnast allapoole, või teatavat liiki kohtuvaidluste puhul, olenemata künnishinnast)? 1.

1.1. Menetluse kohaldamisala 1.1.
1.2. Menetluse kasutamine 1.2.
1.3. Vormid 1.3.
1.4. Õigusabi 1.4.
1.5. Tõendite kogumise kord 1.5.
1.6. Kirjalik või suuline menetlus  1.6.
1.7. Kohtuotsuse sisu  1.7.
1.8. Kulude hüvitamine  1.8.
1.9. Edasikaebamise võimalus  1.9.

 

Täiendav informatsioon

Täiendavat teavet saab järgmistelt veebilehtedelt:

 • http://www.stj.pt English - français - português- Ülemkohus;
 • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ English - português - Kõrgem kohtunike nõukogu;
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português- Justiitsministeerium;
 • http://trl.pt/ português - Lissaboni apellatsioonikohus;
 • http://www.trc.pt/ português - Coimbra apellatsioonikohus;
 • http://www.tre.pt English - français - português - Évora apellatsioonikohus;
 • http://www.trp.pt português - Oporto apellatsioonikohus;
 • http://dre.pt/ português - õigusaktide sidusandmebaas;
 • http://www.itij.mj.pt português - õigusaktide andmekogud;
 • http://www.dgaj.mj.pt/ português - Kohtute Peadirektoraat; esitab lisaks muule teavet ka kohtute kontaktandmete ja territoriaalse kohtualluvuse kohta ja võimaldab juurdepääsu Judicial Officialsi veebilehele;
 • http://www.tribunaisnet.mj.pt/ português - veebiportaal, kust leiab maksekäsu taotlusvormi;
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - Justiitsministeeriumi seadusandliku poliitika ja planeerimise osakond;
 • http://www.asjp.pt/ português - Portugali Kohtunike Liitude Ühendus;
 • http://www.smmp.pt/ português - Riigiprokuröride Liit;
 • http://www.oa.pt/ português - Advokatuur.

« Liht- ja kiirmenetlused - Üldteave | Portugal - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 10-01-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik