Europa-Kommissionen > ERN > Forenklede og hurtige procedurer > Portugal

Seneste opdatering : 15-01-2009
Printervenlig version Føj til favoritter

Forenklede og hurtige procedurer - Portugal

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

Inkassoprocedurer Inkassoprocedurer
1. Findes der en hurtig procedure med henblik på at opnå et betalingspålæg? 1.
1.1. Procedurens anvendelsesområde 1.1.
a) På hvilken slags krav kan proceduren anvendes? a)
b) Er der en grænse for, hvor stort kravet må være? b)
c) Er det frivilligt eller obligatorisk at anvende denne procedure? c)
d) Kan proceduren anvendes, hvis skyldner bor i en anden medlemsstat eller i et tredjeland? d)
1.2. Kompetent ret 1.2.
1.3. Formkrav 1.3.
1.4. Afvisning af begæringen 1.4.
1.5. Kære 1.5.
1.6. Indsigelse 1.6.
1.7. Følger af indsigelse 1.7.
1.8. Følgerne af manglende indsigelse 1.8.
Småsager Småsager
1. Findes der en særlig procedure for krav, der vedrører mindre beløb (dvs. en særlig forenklet procedure i forhold til den sædvanlige procedure, og som finder anvendelse på sager, hvis værdi ikke overstiger en nærmere angivet tærskel, eller sager af en særlig karakter, uanset pengeværdi)? 1.
1.1. Procedurens anvendelsesområde 1.1.
1.2. Indledning af proceduren 1.2.
1.3. Formularer 1.3.
1.4. Bistand 1.4.
1.5. Bestemmelser om bevisoptagelse 1.5.
1.6. Mundtlig eller skriftlig procedure 1.6.
1.7. Udformning af dommen 1.7.
1.8. Omkostningsgodtgørelse 1.8.
1.9. Mulighed for at anke 1.9.

 

Yderligere oplysninger

På følgende internetadresser findes yderligere oplysninger:

 • http://www.stj.pt  English - français - português - Supremo Tribunal de Justiça (højesteret)
 • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ português - Conselho Superior da Magistratura (det øverste råd for retsmagistraten)
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Ministério da Justiça (justitsministeriet)
 • http://trl.pt/ português - Tribunal da Relação de Lisboa (appelretten i Lissabon)
 • http://www.trc.pt/ português - Tribunal da Relação de Coimbra (appelretten i Coimbra)
 • http://www.tre.pt English - français -português Tribunal da Relação de Évora (appelretten i Évora)
 • http://www.trp.pt português - Tribunal da Relação do Porto (appelretten i Porto)
 • http://dre.pt/ português - Legislação «on-line» (on-line lovdatabase)
 • http://www.itij.mj.pt português - Bases de dados jurídicos (database med retsinformation)
 • http://www.dgaj.mj.pt/ English - português - Direcção-Geral da Administração da Justiça (her findes praktiske oplysninger, som kontaktpersoner ved domstolene og deres stedlige kompetence, adgang til websiderne for justitssekretærerne)
 • http://www.tribunaisnet.mj.pt/ português - Portal TribunaisNet (her findes formularen til begæring om inkassostævning)
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (justitsministeriets lovgivningskontor)
 • http://www.asjp.pt/ português - Associação Sindical dos Juízes Portugueses (dommerforeningen)
 • http://www.smmp.pt/ português - Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (dommerforeningen for anklagemyndigheden)
 • http://www.smmp.pt/ português- Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (dommerforeningen for anklagemyndigheden)
 • http://www.oa.pt/ português - Ordem dos Advogados (advokatsamfundet).

« Forenklede og hurtige procedurer - Generelle oplysninger | Portugal - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 15-01-2009

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige