Evropska komisija > EPM > Poenostavljeni in pospešeni postopki > Severna Irska

Zadnja sprememba: 03-04-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Poenostavljeni in pospešeni postopki - Severna Irska

 

Postopki v sporih majhne vrednosti

1. Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti

V Severni Irski obstaja postopek v sporih majhne vrednosti. Sodišča za spore majhne vrednosti so oblikovana tako, da se lahko o nekaterih vrstah sporov majhne vrednosti razsoja na okrajnih sodiščih (County Court), običajno brez pravnega zastopstva.

1.1. Obseg postopka, mejna vrednost

V splošnem se lahko postopek v sporih majhne vrednosti uporablja, ko znesek denarja ali vrednost blaga ne presega 2 000 GBP. Vseeno so iz tega izključene nekatere vrste zahtevkov, na primer zahtevki v zvezi z osebno škodo, obrekovanjem ali razžalitvijo, zapuščino ali rento, lastništvom zemljišča, skupnim premoženjem zakoncev in prometnimi nesrečami na cestah.

1.2. Uporaba postopka

Postopek je izbirne vrste in sodnik je pristojen, da v nekaterih okoliščinah odloči, da se zahtevek prenese na okrajno sodišče (County Court).

1.3. Obrazci

Sodni red okrajnih sodišč (Severna Irska) iz leta 1981 (County Court Rules (Northern Ireland) 1981) [S.R.1981 št. 225] vsebuje obrazce, ki se uporabljajo v postopku v sporih majhne vrednosti. Obrazci so predpisani za začetek sodnega postopka, uveljavljanje zahtevka in sprejem odgovornosti. Na voljo je tudi obrazec, s katerim lahko predlagate zamudno sodbo, in obrazec za razveljavitev sodbe.

1.4. Pomoč

Postopek v sporih majhne vrednosti je oblikovan na neformalen način. Sodno osebje vam lahko pomaga pri izpolnjevanju potrebnih obrazcev in vam lahko pojasni postopek. Ne sme pa dajati pravnih nasvetov.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Samostojnim tožnikom lahko pomagajo tudi na Uradu za pomoč državljanom (Citizens’ Advice Bureau English) ali centrih za svetovanje potrošnikom.

Če je tožnik invalid, kar mu otežuje prihod na sodišče ali komunikacijo, je priporočljivo, da se posvetuje z uradnikom za storitve strank zadevnega sodišča, ki mu lahko zagotovi nadaljnjo pomoč (glejte spodaj).

1.5. Pravila o pridobivanju dokazov

Sodišče za spore majhne vrednosti je neformalno in stroga pravila za dokaze ne veljajo. V skladu s tem lahko sodišče na obravnavi uporabi kateri koli način postopka, za katerega meni, da je pošten. Vse stranke se morajo, ob upoštevanju ugovorov, strinjati, da jih sodnik zasliši pod prisego.

1.6. Pisni postopek

Če primer ni izpodbijan in če navaja točno določen znesek, se lahko zahtevek obravnava brez obravnave in le s pisnimi dokazi.

1.7. Vsebina sodbe

Sodnik bo dal ustno sodbo, v kateri bo pojasnil svoje razloge. Vendar se lahko odloči tudi za pisno sodbo.

1.8. Povračilo stroškov

Za povračilo stroškov obstajajo omejitve. Zdaj lahko sodnik naloži plačilo naslednjih stroškov:

 • sodne takse;
 • stroški za izvedene priče.

Če se je katera od strank neprimerno vedla, lahko sodnik plačilo stroškov naloži tej stranki. Če se je sodni postopek primerno začel na okrajnem sodišču (County Court), lahko sodnik naloži ustrezne stroške.

back

Na vrh straniNa vrh strani

1.9. Možnost pritožbe

 1. Če je bila poražena stranka ali navzoča ali zastopana na obravnavi – zdaj se lahko pritožbeni postopek začne le tako, da se od sodnika zahteva, da navede razloge za sodbo, in se obrne na glavno civilno sodišče (High Court), ki odloči, ali je bila sodnikova odločitev pravno pravilna.
 2. Če poražena stranka ni bila navzoča niti je ni nihče zastopal na obravnavi – če poražena stranka po izdani odločbi naveže stik s pisarno za spore majhne vrednosti in pojasni, da ni prejela zahtevka ali ga ni prejela v zadostnem času, da bi lahko odgovorila, ali da iz katerega koli drugega razloga ni pravočasno odgovorila, lahko vloži zahtevek, s katerim zahteva razveljavitev odločbe. Stranki, ki bo uspešna, bo poslan izvod zahtevka in vabilo, da pisno odgovori v 14 dneh. Sodnik po obravnavi zahtevka in morebitnega odgovora nanjo lahko:
 • odloči, da obstaja utemeljen razlog, da stranka ni odgovorila, in sodbo prekliče brez sodne obravnave ter predloži priporočilo, v kateri smeri naj se nadaljuje postopek. Stranke bo o odločbah sodišča obveščala pisarna za spore majhne vrednosti; ali
 • določi datum za obravnavo zahtevka, s katerim se razveljavi odločba. Stranke bodo o tem datumu obveščene in povabljene k sodelovanju. Pisarna za spore majhne vrednosti bo strankam poslala tudi izvode odločb, ki jih sodnik izda po obravnavi take vrste zahtevkov.

Podobno, če pošta dokumentacijo poražene stranke vrne pisarni za spore majhne vrednosti in je jasno, da stranka ni bila seznanjena z zahtevkom, lahko sodna pisarna sodnika prosi, da razveljavi kakršno koli izdano odločbo, in stopi v stik s stranko, ki je bila uspešna, da bi ji posredovala dodatne informacije, npr. nov naslov toženca.

Nadaljnje informacije

 • Za več informacij v zvezi s postopki glejte spletno stran Sodne službe Severne Irske English.
 • Pomoč invalidnim tožnikom
  Nekateri sodni uradi so imenovali posebne uradnike za storitve strank, ki bodo morda lahko pomagali. Če ti ne morejo pomagati, lahko invalidna oseba pokliče Informacijski center Sodne službe na številko +44 28 9032 8594.

« Poenostavljeni in pospešeni postopki - Splošne informacije | Združeno kraljestvo - Splošne informacije »

back

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 03-04-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo