Europos Komisija > ETIT > Supaprastinti ir pagreitinti procesai > Šiaurės Airija

Naujausia redakcija: 27-10-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Šiaurės Airija

 

TURINIO LENTELE

Mokėjimo vykdomojo rašto procedūros Mokėjimo vykdomojo rašto procedūros
1. Mokėjimo vykdomojo rašto procedūros buvimas 1.
1.1. Procedūros taikymo sritis 1.1.
a) Kokių rūšių ieškiniai atitinka šios procedūros taikymo kriterijus (pvz., tiktai ieškiniai, kurių dalykas yra piniginiai reikalavimai, tiktai ieškiniai dėl sutarčių ir t. t.)? a)
b) Ar ieškinio vertei taikoma viršutinė riba? b)
c) Ar šios procedūros taikymas yra neprivalomas, ar privalomas? c)
d) Ar galima pasinaudoti šia procedūra, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje? d)
1.2. Kompetentingas teismas 1.2.
1.3. Oficialūs reikalavimai 1.3.
a) Ar yra privaloma naudoti standartizuotą formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?) a)
b) Ar man turi atstovauti teisininkas? b)
c) Kiek išsamiai turiu aprašyti ieškinio pateikimo motyvą-? c)
d) Ar pateikdamas ieškinį turiu pateikti rašytinius ieškinio įrodymus? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai? d)
1.4. Prašymo atmetimas 1.4.
1.5. Apeliacinis skundas 1.5.
1.6. Nesutikimo pareiškimas 1.6.
1.7. Nesutikimo pareiškimo poveikis 1.7.
1.8. Nesutikimo pareiškimo nebuvimo poveikis 1.8.
a) Ką reikia padaryti norint gauti įvykdomą sprendimą? a)
b) Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas vis dar turi galimybę jį apskųsti? b)
Nedidelių ieškinių procedūros Nedidelių ieškinių procedūros
1. Konkrečios nedidelių ieškinių procedūros buvimas 1.
1.1. Procedūros taikymo sritis, ribinė ieškinio vertė 1.1.
1.2. Procedūros taikymas 1.2.
1.3. Formos 1.3.
1.4. Pagalba 1.4.
1.5. Parodymų išklausymo taisyklės 1.5.
1.6. Rašytinė procedūra 1.6.
1.7. Sprendimo turinys 1.7.
1.8. Išlaidų atlyginimas 1.8.
1.9. Galimybė apskųsti sprendimą 1.9.

 

Papildoma informacija

 • Papildomos informacijos dėl procedūrų galima rasti Šiaurės Airijos teismų tarnybos tinklalapyje English.
 • Pagalba neįgalioms bylos šalims

  Kai kurie teismo skyriai yra paskyrę klientų aptarnavimo pareigūnus, kurie gali suteikti pagalbą. Jeigu jie negali padėti, neįgalios bylos šalys gali kreiptis į Teismų tarnybos Informacijos centrą telefonu +44 28 9032 8594.

« Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Bendro pobūdžio informacija | Jungtinė Karalystė - Bendro pobūdžio informacija »

back

viršųviršų

Naujausia redakcija: 27-10-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė