Europeiska Kommissionen > ERN > Förenklade och påskyndade förfaranden > Nederländerna

Senaste uppdatering: 20-04-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Förenklade och påskyndade förfaranden - Nederländerna

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Betalningsföreläggande Betalningsföreläggande
1. Finns det något rättsligt förfarande för betalningsföreläggande i ärenden där gäldenären troligen inte kommer att bestrida fordran? 1.
1.1. Förfarandets tillämpningsområde 1.1.
a) På vilka ärenden får förfarandet tillämpas? a)
b) Finns det bestämmelser om högsta belopp på fordran? b)
c) Är det frivilligt eller obligatoriskt att använda förfarandet? c)
d) Får förfarandet tillämpas av gäldenärer som är bosatta i andra medlemsstater eller utanför EU? d)
1.2. Behörig domstol 1.2.
1.3. Formkrav 1.3.
a) Finns något obligatoriskt standardformulär? a)
b) Måste jag företrädas av ett rättsligt ombud? b)
c) Hur ingående skall grunden till fordran beskrivas? c)
d) Måste skriftliga bevis för fordran lämnas in? Om ja, vilka handlingar godtas? d)
1.4. Talan avvisas 1.4.
1.5. Högre instans (rättsmedel) 1.5.
1.6. Överklagande av beslutet 1.6.
1.7. Följder vid tvistiga fordringar 1.7.
1.8. Vad händer om gäldenären inte bestrider fordran i tid? 1.8.
a) Vad måste man göra för att få en exekutionstitel? a)
b) Är detta beslut slutgiltigt eller kan det överklagas? b)
Förfarande för mål om mindre värden Förfarande för mål om mindre värden
1. Finns det ett särskilt förfarande för mål om mindre värden? 1.
1.1. Förfarandets räckvidd och högsta tillåtna belopp. 1.1.
1.2. Tillämpning av förfarandet 1.2.
1.3. Formulär 1.3.
1.4. Juridisk hjälp 1.4.
1.5. Bevisregler 1.5.
1.6. Skriftlig och muntlig förhandling 1.6.
1.7. Domens innehåll 1.7.
1.8. Ersättning för (rättsliga) kostnader 1.8.
1.9. Överklagande till högre instans 1.9.

 

Ytterligare information

Bestämmelserna om förfaranden vid kantonrätterna finns på Overheid.nl Nederlands.

På informatie over de rechterlijke macht English - Nederlands finns en beskrivning av domstolsväsendet och adressuppgifter till alla domstolar i Nederländerna.

« Förenklade och påskyndade förfaranden - Allmän information | Nederländerna - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 20-04-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket