Evropska komisija > EPM > Poenostavljeni in pospešeni postopki > Nizozemska

Zadnja sprememba: 16-11-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Poenostavljeni in pospešeni postopki - Nizozemska

 

KAZALO

Postopki za plačilni nalog Postopki za plačilni nalog
1. Obstoj postopka za plačilni nalog 1.
1.1. Obseg postopka 1.1.
a) Katere vrste zahtevkov so upravičene (npr. le denarni zahtevki, pogodbeni zahtevki itd.)? a)
b) Ali obstaja zgornja meja v zvezi z vrednostjo zahtevka? b)
c) Ali je uporaba postopka izbirna ali obvezna? c)
d) Ali je postopek na voljo, če toženec živi v drugi državi članici ali v tretji državi? d)
1.2. Pristojno sodišče 1.2.
1.3. Formalne zahteve 1.3.
a) Ali je uporaba standardiziranega obrazca obvezna? (Če da, kje se ga lahko dobi?) a)
b) Ali mora osebo zastopati odvetnik? b)
c) Kako podrobno je treba opisati razlog za zahtevek? c)
d) Ali je treba ob izdaji predložiti pisni dokaz o zahtevku? Če da, katere listine so sprejemljive kot dokaz? d)
1.4. Zavrnitev zahtevka 1.4.
1.5. Pritožba 1.5.
1.6. Ugovor 1.6.
1.7. Učinek ugovora 1.7.
1.8. Učinek odsotnosti ugovora 1.8.
a) Kaj je treba narediti za pridobitev izvršljive sodne odločbe? a)
b) Ali je ta odločba pravnomočna ali ima toženec še možnost za pritožbo zoper to odločbo? b)
Postopki za spore majhne vrednosti Postopki za spore majhne vrednosti
1. Obstoj posebnega postopka za spore majhne vrednosti 1.
1.1. Obseg postopka, mejna vrednost 1.1.
1.2. Uporaba postopka 1.2.
1.3. Obrazci 1.3.
1.4. Pomoč 1.4.
1.5. Pravila o pridobivanju dokazov 1.5.
1.6. Pisni ali ustni postopek 1.6.
1.7. Vsebina sodne odločbe 1.7.
1.8. Povračilo stroškov 1.8.
1.9. Možnost pritožbe 1.9.

 

Nadaljnje informacije

Zakonodaja o zadevah pred nižjim okrožnim sodiščem je na voljo na spletni strani Overheid.nl English - Nederlands.

Informacije o sodstvu, kot so informacije o različnih pristojnih sodiščih in naslovi vseh sodišč na Nizozemskem, so na voljo na: English - Nederlands

« Poenostavljeni in pospešeni postopki - Splošne informacije | Nizozemska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 16-11-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo