Európska komisia > EJS > Zjednodušené a zrýchlené konania > Holandsko

Posledná úprava: 16-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Zjednodušené a zrýchlené konania - Holandsko

 

OBSAH

Nariadenie o platobnom postupe Nariadenie o platobnom postupe
1. Existencia nariadení o platobných postupoch 1.
1.1. Rozsah konania 1.1.
a) Aké typy pohľadávok prichádzajú do úvahy (napr. iba peňažné pohľadávky, iba zmluvné pohľadávky a pod.)? a)
b) Existuje horná hranica vzhľadom na hodnotu pohľadávky? b)
c) Je použitie takéhoto konania voliteľné alebo povinné? c)
d) Je toto konanie možné, ak odporca žije v inom členskom štáte alebo v tretej krajine? d)
1.2. Príslušný súd 1.2.
1.3. Formálne požiadavky 1.3.
a) Je povinné použitie štandardizovaného formulára? (ak áno, kde je možné takýto formulár získať?) a)
b) Musím sa nechať zastupovať právnym zástupcom? b)
c) Do akej miery podrobne musím opísať dôvod nároku? c)
d) Musím predložiť písomný dôkaz o danej pohľadávke? Ak áno, aké dokumenty sú prípustné ako dôkaz? d)
1.4. Odmietnutie žiadosti 1.4.
1.5. Odvolanie 1.5.
1.6. Vyhlásenie odporu 1.6.
1.7. Účinky vyhlásenia odporu 1.7.
1.8. Účinok nevyhlásenia odporu 1.8.
a) Čo treba spraviť, aby sa dosiahlo vykonateľné rozhodnutie? a)
b) Je toto rozhodnutie konečné alebo existuje ešte možnosť pre odporcu odvolať sa proti rozhodnutiu? b)
Konanie pri drobných pohľadávkach Konanie pri drobných pohľadávkach
1. Existencia osobitného konania pri drobných pohľadávkach 1.
1.1. Rozsah konania, hranica 1.1.
1.2. Uplatnenie konania 1.2.
1.3. Formuláre 1.3.
1.4. Pomoc 1.4.
1.5. Pravidlá týkajúce sa svedectiev 1.5.
1.6. Písomné alebo ústne konanie 1.6.
1.7. Obsah rozhodnutia 1.7.
1.8. Náhrada nákladov 1.8.
1.9. Možnosť odvolania 1.9.

 

Bližšie informácie

Právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na prípady obvodného súdu, nájdete v Overheid.nl English - Nederlands.

Informácie o súdnictve, ako sú rozličné jurisdikcie a adresy všetkých súdov v Holandsku nájdete: English - Nederlands

« Zjednodušené a zrýchlené konania - Všeobecné informácie | Holandsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 16-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo