Eiropas Komisija > ETST > Vienkāršotas un paātrinatas procedūras > Nīderlande

Pēdējo reizi atjaunots: 16-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Nīderlande

 

SATURS

Maksājuma rīkojuma procedūras Maksājuma rīkojuma procedūras
1. Vai pastāv īpaša maksājuma rīkojuma procedūra? 1.
1.1. Procedūras joma 1.1.
a) Uz kādām prasībām šī procedūra attiecas (piem., tikai uz finansu prasībām, tikai uz līgumprasībām utt.)? a)
b) Vai pastāv prasības apjoma maksimālā robeža? b)
c) Vai šo procedūru var piemērot pēc izvēles vai tas ir jādara obligāti? c)
d) Vai procedūru var piemērot, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešā valstī? d)
1.2. Piekritīgā tiesa 1.2.
1.3. Formālās prasības 1.3.
a) Vai obligāti jāizmanto standarta veidlapa? (Ja ir, kur šo veidlapu var iegūt?) a)
b) Vai mani ir jāpārstāv advokātam? b)
c) Cik sīki ir jāizklāsta prasības iemesls? c)
d) Vai ir jāiesniedz rakstiski pierādījumi par iesniegto prasību? Ja ir, kādi dokumenti tiek pieņemti kā pierādījums? d)
1.4. Iesnieguma noraidīšana 1.4.
1.5. Pārsūdzēšana 1.5.
1.6. Paziņojums par iebildumiem 1.6.
1.7. Paziņojuma par iebildumiem sekas 1.7.
1.8. Paziņojuma par iebildumiem neesamības sekas 1.8.
a) Kas ir jādara, lai panāktu izpildāmu spiedumu? a)
b) Vai spriedums ir galīgs vai arī atbildētājam tomēr pastāv iespēja pārsūdzēt šo spriedumu? b)
Procedūras attiecībā uz prasībām par nelielām summām Procedūras attiecībā uz prasībām par nelielām summām
1. Vai pastāv īpaša procedūra attiecībā uz prasībām par nelielām summām 1.
1.1. Procedūras joma un summas limits 1.1.
1.2. Procedūras piemērošana 1.2.
1.3. Veidlapas 1.3.
1.4. Palīdzība 1.4.
1.5. Noteikumi attiecībā uz liecību pieņemšanu 1.5.
1.6. Rakstiska vai mutiska procedūra 1.6.
1.7. Sprieduma saturs 1.7.
1.8. Izdevumu atmaksāšana 1.8.
1.9. Pārsūdzēšanas iespēja 1.9.

 

Cita informācija

Likumdošanu, kas saistīta ar tiesu lietām, var atrast Overheid.nl English - Nederlands.

Informācijai par tiesu varu, piemēram, visu Nīderlandes tiesu dažādām jurisdikcijām un adresēm, skatiet: English - Nederlands

« Vienkāršotas un paātrinatas procedūras - Vispārīgas ziņas | Nīderlande - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 16-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste