Europos Komisija > ETIT > Supaprastinti ir pagreitinti procesai > Nyderlandai

Naujausia redakcija: 16-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Nyderlandai

 

TURINIO LENTELE

Vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūros Vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūros
1. Vykdomojo rašto dėl apmokėjimo procedūra 1.
1.1. Procedūros taikymo sritis 1.1.
a) Kokiems ieškiniams taikytina ši procedūra (pvz., tiktai piniginiams reikalavimams, tiktai ieškiniams dėl sutarčių ir t.t.)? a)
b) Ar yra nustatyta viršutinė ieškinio vertės riba? b)
c) Ar ši procedūra privaloma, ar ne? c)
d) Ar galima taikyti šią procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje? d)
1.2. Kompetentingas teismas 1.2.
1.3. Formos reikalavimai 1.3.
a) Yra privaloma naudoti standartizuotą formą? (jeigu taip, kur galima šią formą gauti?) a)
b) Ar man turi atstovauti teisininkas? b)
c) Kiek  išsamiai reikia nurodyti reikalavimo pagrindą? c)
d) Ar turiu pateikti rašytinių ieškinio įrodymų? Jei taip, kokius dokumentus leidžiama pateikti kaip įrodymus? d)
1.4. Prašymo atmetimas 1.4.
1.5. Apeliacinis skundas 1.5.
1.6. Prieštaravimo pareiškimas 1.6.
1.7. Pasekmės, pareiškus prieštaravimą 1.7.
1.8. Pasekmės, nepareiškus  prieštaravimo 1.8.
a) Ką reikia padaryti, norint gauti vykdytiną sprendimą? a)
b) Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas dar gali apskųsti šį sprendimą apeliacine tvarka? b)
Nedidelių ieškinių procedūros Nedidelių ieškinių procedūros
1. Speciali nedidelių ieškinių procedūra 1.
1.1. Procedūros taikymo sritis ir ribos 1.1.
1.2. Procedūros taikymas 1.2.
1.3. Formos reikalavimai 1.3.
1.4. Pagalba 1.4.
1.5. Įrodymų pateikimo taisyklės 1.5.
1.6. Žodinė arba rašytinė procedūra 1.6.
1.7. Sprendimo turinys 1.7.
1.8. Išlaidų atlyginimas 1.8.
1.9. Galimybė apskųsti sprendimą apeliacine tvarka 1.9.

 

Papildoma informacija

Su rajono teismų bylomis susijusius įstatymus galima rasti  Overheid.nl English - Nederlands.

Informacijos apie teismus, pvz., visų Nyderlandų teismų skirtingų jurisdikcijų ir adresų, ieškokite: English - Nederlands

« Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Bendro pobūdžio informacija | Nyderlandai - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 16-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė