Euroopan komissio > EOV > Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt > Alankomaat

Uusin päivitys: 20-04-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Alankomaat

 

SISÄLLYSLUETTELO

Maksamismääräysmenettely Maksamismääräysmenettely
1. Onko mahdollista turvautua yksinkertaistettuun menettelyyn, joka on erityisesti tarkoitettu sellaisten vaateiden käsittelyä varten, joita velallinen ei todennäköisesti vastusta? 1.
1.1. Menettelyn soveltamisala 1.1.
a) Minkälaisiin saataviin menettely soveltuu (esim. vain rahasaatavat, vain sopimukseen perustuvat saatavat)? a)
b) Onko menettelyssä säädetty siinä käsiteltäville vaatimuksille määrällinen yläraja? b)
c) Onko menettelyn käyttö vapaaehtoista vai pakollista? c)
d) Soveltuuko menettely käytettäväksi, jos velallinen asuu toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa? d)
1.2. Toimivaltainen tuomioistuin 1.2.
1.3. Muotovaatimukset 1.3.
a) Onko vakiolomakkeen käyttäminen pakollista (Jos on, mistä lomakkeita saa)? a)
b) Täytyykö minun käyttää lakimiestä? b)
c) Kuinka yksityiskohtaisesti minun täytyy kuvailla vaatimuksen peruste? c)
d) Täytyykö minun esittää kirjallista näyttöä saatavasta? Jos, niin mitkä asiakirjat ovat hyväksyttäviä todisteita? d)
1.4. Hakemuksen hylkääminen 1.4.
1.5. Muutoksenhaku 1.5.
1.6. Päätöksen vastustaminen 1.6.
1.7. Vastustamisen vaikutus 1.7.
1.8. Seuraus siitä, ettei velallinen vastusta kannetta ajallaan 1.8.
a) Mitä tulee tehdä, jotta tuomiosta tulisi täytäntöönpanokelpoinen? a)
b) Onko tämä tuomio lopullinen vai voiko vastaaja edelleen valittaa siitä? b)
Vähäisiä vaatimuksia koskevat menettelyt Vähäisiä vaatimuksia koskevat menettelyt
1. Vähäisiä vaatimuksia koskevien menettelyjen olemassaolo 1.
1.1. Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto 1.1.
1.2. Menettelyn aloittaminen 1.2.
1.3. Lomakkeet 1.3.
1.4. Neuvonta 1.4.
1.5. Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt 1.5.
1.6. Kirjallinen ja suullinen menettely 1.6.
1.7. Tuomion sisältö 1.7.
1.8. Kulusäännökset 1.8.
1.9. Valitusmahdollisuus 1.9.

 

Lisätietoja

Alioikeudessa käytäviä oikeudenkäyntejä koskeva lainsäädäntö löytyy seuraavalta Internet-sivustolta: Overheid.nl Nederlands.

Oikeuslaitosta koskevaa tietoa, kuten tuomiopiirit ja kaikkien Alankomaiden tuomioistuinten osoitteet, löytyvät seuraavalta Internet-sivustolta: De Rechtspraak English - Nederlands.

« Yksinkertaistetut ja nopeutetut menettelyt - Yleistä | Alankomaat - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 20-04-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta