Europa-Kommissionen > ERN > Forenklede og hurtige procedurer > Nederlandene

Seneste opdatering : 16-11-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Forenklede og hurtige procedurer - Nederlandene

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

Inkasso Inkasso
1. Inkassoprocedurer findes der en forenklet procedure med henblik på opfyldelse af krav, der eventuelt ikke bestrides af modparten? 1.
1.1. Procedurens anvendelsesområde 1.1.
a) På hvilken slags krav kan proceduren anvendes (f.eks. kun pengekrav, kun kontraktkrav osv.)? a)
b) Er der en grænse for, hvor stort kravet må være? b)
c) Er det frivilligt eller obligatorisk at anvende denne procedure? c)
d) Kan proceduren anvendes, hvis skyldneren ikke bor i Nederlandene? d)
1.2. Kompetent ret 1.2.
1.3. Formkrav 1.3.
a) Er det obligatorisk at anvende en formular? (hvis ja, hvor får man den?) a)
b) Er det nødvendigt at have en advokat? b)
c) Skal kravet begrundes udførligt? c)
d) Skal der forelægges skriftlig dokumentation for de krav, der gøres gældende? Hvis ja, hvilke dokumenter kan fremlægges som dokumentation? d)
1.4. Afvisning af begæringen 1.4.
1.5. Retsmidler 1.5.
1.6. Indsigelse 1.6.
1.7. Følger af indsigelse 1.7.
1.8. Følgerne af manglende indsigelse 1.8.
a) Hvad kræves der for at opnå en afgørelse, der kan fuldbyrdes? a)
b) Kan denne afgørelse appelleres? b)
Småsager Småsager
1. Småsagsprocedurer 1.
1.1. Procedurens anvendelsesområde, værdi 1.1.
1.2. Indledning af procedure 1.2.
1.3. Formularer 1.3.
1.4. Bistand 1.4.
1.5. Bestemmelser om bevisoptagelse 1.5.
1.6. Mundtlig eller skriftlig procedure 1.6.
1.7. Udformning af dommen 1.7.
1.8. Omkostningsgodtgørelse 1.8.
1.9. Appelmulighed 1.9.

 

Yderligere oplysninger

Lovgivningen vedrørende sager ved "kanton"-afdelingen findes i Overheid.nl Nederlands.

Oplysninger om retternes kompetence og adresserne på domstole i Nederlandene findes i English - Nederlands

« Forenklede og hurtige procedurer - Generelle oplysninger | Nederlandene - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 16-11-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige