Evropská komise > ESS > Zjednodušené a zrychlené řízení > Nizozemí

Poslední aktualizace: 16-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Zjednodušené a zrychlené řízení - Nizozemí

 

OBSAH

Řízení o platebním rozkazu Řízení o platebním rozkazu
1. Existence řízení o platebním rozkazu 1.
1.1. Rozsah řízení 1.1.
a) Jaké druhy pohledávek je možno uplatnit (např. pouze peněžní pohledávky, pouze smluvní pohledávky atd.)? a)
b) Existuje horní limit pro výši pohledávky? b)
c) Je využití tohoto řízení volitelné nebo povinné? c)
d) Lze toto řízení použít, i když žije žalovaný v jiném členském státě nebo ve třetí zemi? d)
1.2. Příslušný soud 1.2.
1.3. Formální požadavky 1.3.
a) Je použití standardního formuláře povinné?  (pokud ano, kde ho lze získat?) a)
b) Musí mě zastupovat právník? b)
c) Jak podrobně musím popsat důvod pohledávky? c)
d) Musím předložit písemné důkazy o dotčené pohledávce? Pokud ano, jaké doklady jsou přípustné jako důkaz? d)
1.4. Zamítnutí žádosti 1.4.
1.5. Odvolání 1.5.
1.6. Vyjádření odporu 1.6.
1.7. Účinky vyjádření nesouhlasu 1.7.
1.8. Účinky nevyjádření nesouhlasu 1.8.
a) Co je třeba udělat k získání vykonatelného rozhodnutí? a)
b) Je toto rozhodnutí konečné, nebo se proti němu může žalovaný ještě odvolat? b)
Řízení o bagatelních pohledávkách Řízení o bagatelních pohledávkách
1. Existence zvláštního řízení o bagatelních pohledávkách 1.
1.1. Rozsah řízení, finanční hranice 1.1.
1.2. Použití řízení 1.2.
1.3. Formuláře 1.3.
1.4. Pomoc 1.4.
1.5. Pravidla pro získávání důkazů 1.5.
1.6. Písemné nebo ústní řízení 1.6.
1.7. Obsah rozsudku 1.7.
1.8. Náhrada nákladů 1.8.
1.9. Možnost odvolání 1.9.

 

Bližší informace

Právní předpisy týkající se věcí projednávaných u nižších soudů lze nalézt na Overheid.nl English - Nederlands.

Pro informace o soudnictví, jako jsou různé soudní příslušnosti a adresy všech soudů v Nizozemsku, viz: English - Nederlands

« Zjednodušené a zrychlené řízení - Obecné informace | Nizozemí - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 16-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království