Europeiska Kommissionen > ERN > Förenklade och påskyndade förfaranden > Malta

Senaste uppdatering: 21-07-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Förenklade och påskyndade förfaranden - Malta

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Betalningsföreläggande Betalningsföreläggande
1. Finns det ett förfarande för betalningsföreläggande 1.
1.1. Vad kan man ansöka om i förfarandet? 1.1.
a) Vilka slags anspråk kan prövas (exempelvis endast penningkrav eller krav enligt avtal etc.)? a)
b) Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas? b)
c) Är förfarandet obligatoriskt? c)
d) Är förfarandet tillämpligt även om svaranden bor i en annan medlemsstat eller i ett tredje land? d)
1.2. Behörig myndighet 1.2.
1.3. Formella krav på ansökan 1.3.
a) Är det obligatoriskt att använda ett standardformulär? a)
b) Måste jag företrädas av en advokat? b)
c) Hur mycket i detalj måste grunderna för kravet anges? c)
d) Måste jag presentera skriftlig bevisning? Vilka typer av handlingar kan i så fall åberopas som bevisning? d)
1.4. Avvisning 1.4.
1.5. Överklagande 1.5.
1.6. Bestridande 1.6.
1.7. Effekten av ett bestridande 1.7.
1.8. Effekten av att svaranden inte i rätt tid bestritt ansökningen 1.8.
a) Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande? a)
b) Är utslaget slutligt eller är det fortfarande möjligt för svaranden att överklaga? b)
Tvister om mindre värden Tvister om mindre värden
1. Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden i Malta? 1.
1.1. Tröskelvärde 1.1.
1.2. Tillämpning 1.2.
1.3. Standardformulär 1.3.
1.4. Hjälp 1.4.
1.5. Regler för bevisupptagning 1.5.
1.6. Skriftligt eller muntligt förfarande 1.6.
1.7. Domens utformning 1.7.
1.8. Rättegångskostnader 1.8.
1.9. Överklagande 1.9.

 

Ytterligare information

 • Justitie- och inrikesministeriet English

« Förenklade och påskyndade förfaranden - Allmän information | Malta - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 21-07-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket