Evropska komisija > EPM > Poenostavljeni in pospešeni postopki > Malta

Zadnja sprememba: 21-07-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Poenostavljeni in pospešeni postopki - Malta

 

KAZALO

Postopki za plačilni nalog Postopki za plačilni nalog
1. Obstoj postopka za plačilni nalog 1.
1.1. Obseg postopka 1.1.
a) Katere vrste zahtevkov so upravičene (npr. le denarni zahtevki, pogodbeni zahtevki itd.)? a)
b) Ali obstaja zgornja meja v zvezi z vrednostjo zahtevka? b)
c) Ali je uporaba tega postopka izbirna ali obvezna? c)
d) Ali je postopek mogoč, če toženec živi v drugi državi članici ali v tretji državi? d)
1.2. Pristojno sodišče 1.2.
1.3. Formalne zahteve 1.3.
a) Ali je uporaba standardiziranega obrazca obvezna? (Če da, kje se ta obrazec lahko dobi?) a)
b) Ali mora osebo zastopati odvetnik? b)
c) Kako podrobno je treba opisati razlog za zahtevek? c)
d) Ali je treba predložiti pisni dokaz o spornem zahtevku? Če da, katere listine so sprejemljive kot dokaz? d)
1.4. Zavrnitev zahtevka 1.4.
1.5. Pritožba 1.5.
1.6. Ugovor 1.6.
1.7. Učinek ugovora 1.7.
1.8. Učinek odsotnosti ugovora 1.8.
a) Kaj je treba narediti za pridobitev izvršljive odločbe? a)
b) Ali je ta odločba pravnomočna ali ima toženec še možnost pritožbe zoper to odločbo? b)
Postopki v zvezi s spori majhne vrednosti Postopki v zvezi s spori majhne vrednosti
1. Obstoj posebnega postopka za spore majhne vrednosti 1.
1.1. Obseg postopka, mejna vrednost 1.1.
1.2. Uporaba postopka 1.2.
1.3. Obrazci 1.3.
1.4. Pomoč 1.4.
1.5. Pravila o pridobivanju dokazov 1.5.
1.6. Pisni ali ustni postopek 1.6.
1.7. Vsebina sodne odločbe 1.7.
1.8. Povračilo stroškov 1.8.
1.9. Možnost pritožbe 1.9.

 

Nadaljnje informacije

 • Ministry for Justice and Home Affairs English

« Poenostavljeni in pospešeni postopki - Splošne informacije | Malta - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 21-07-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo